W styczniu ruszyła dystrybucja miejskiego kwartalnika Biuletyn Jeleniogórski. 

Zgodnie z przepisami samorząd ma obowiązek corocznej aktualizacji stawek czynszu za najem komunalnych lokali użytkowych. Regułą jest, że podstawą…

Ogłosiliśmy konkurs na nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta…

Jeleniogórska oczyszczalnia ścieków położona jest na obrzeżach miasta, blisko łąk i lasu. Mimo że obiekt jest ogrodzony, często przedostają się na…

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z praktycznego przewodnika NFZ!

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas…

Trudno jeszcze mówić o pełnym bilansie działań WOŚP, ale dzięki licytacji podczas charytatywnego koncertu udało się zebrać prawie…

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Brak rekrutacji uzupełniającej.
15.04.2022
Szanowni Państwo. 

Nowe ceny biletów w Muzeum Przyrodniczym będą obowiązywały od lutego 2022 r.:

Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!” wchodzi w jedną z decydujących faz. To część większego programu pt.

30. Finał WOŚP zagra już w niedzielę 30 stycznia w całej Polsce.
Karkonoska Informacja Turystyczna chce włączyć się w Akcję…

Możliwość obchodzenia setnej rocznicy swoich urodzin zdarza się wyjątkowo. Jest więc Pani wyjątkową Jeleniogórzanką - serdecznie gratulujemy…

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3…

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze wzbogaciła się o dwa nowe wozy bojowe, a dokładniej:


- średni samochód…

Podczas konferencji prasowej, dotyczącej sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w Jeleniej Górze wystąpił m.in.

Ludzie wyrzucają do ubikacji bardzo różne rzeczy. Niedawno pracownicy Wodnika wyjęli z kanalizacji… całą szczotkę do zamiatania, podkład kolejowy…

Informujemy, że od lutego 2022 r. dniem bezpłatnym będzie środa, a nie jak dotychczas sobota. 
Serdecznie…

 Tym spotkaniem inaugurujemy cykl konferencji poświęconych sprawom bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – powiedział Jerzy …