Z uwagi na remont budynku Zespołu Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień przy ul.

Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta informuje, że Koleje Dolnośląskie oraz pozostali przewoźnicy kolejowi w związku z remontem…

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy.

Zapisy do Żłobka Miejskiego w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego 21 odbywają się poprzez złożenie karty zgłoszeń do ww. placówki w terminie od 01.…

Przypominamy właścicielom ras psów uznawanych za agresywne o obowiązku uzyskania zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za…

Wścieklizna jest chorobą zakaźną, wywołaną przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym i kończącą się…

W związku z rozstrzygnięciem konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania terenu byłego targowiska Flora w Jeleniej Górze, zapraszamy…

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do…

Obligacje – dlaczego niezbędne⁉️

Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

Zespół Placówek Pozaszkolnych  - Centrum Wspierania Uzdolnień jak co roku, organizuje półkolonie dla dzieci z jeleniogórskich szkół. Za nami…

1. Otwarcie sesji.
2. Zmiany porządku obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na…

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku…

Miasto Jelenia Góra ogłasza dla mieszkańców akcję sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry. 

Celem akcji  jest…

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie  dla  przedsiębiorców na…

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje że w roku 2023 planowany jest szereg prac związanych z pozyskaniem drewna w rejonie CIEPLIC  w oddz.  40h…