baner

Autor: redakcja UMJG

14.4.2023 - 10:52

Samorządowy Lider Edukacji dla Jeleniej Góry

Miasto Jelenia Góra uhonorowane zostało prestiżowym wyróżnieniem "Samorządowy Lider Edukacji 2023". Tytuł ten mogą otrzymać wyłącznie te gminy, powiaty i województwa, które w sposób ponadnormatywny dbają o rozwój szkolnictwa na swoim terenie. Nagrodę podczas uroczystej gali w  Teatrze im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w imieniu Prezydenta Miasta odebrał wczoraj Piotr Iwaniec, dyrektor Departamentu Edukacji.


Nagroda przyznana została w oparciu o analizę działań zrealizowanych w roku szkolnym 2021/2022 i obecnym. Doceniono innowacyjność i przedsiębiorczość w oświacie, skuteczność we współpracy z dyrektorami placówek, z ich społecznościami, a także przykładne rozwiązania i gospodarność w zakresie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, poprawy bezpieczeństwa i modernizacji infrastruktury szkolno-przedszkolnej. 
Przyznając wyróżnienie zwrócono również uwagę na skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych - dofinansowania, programy grantowe, projekty ministerialne i unijne, ich wydatkowanie z korzyścią dla kształcenia, wychowania i opieki uczniów polskich i zagranicznych.


Doceniono też oddanie pracy oświatowej w największym tego słowa znaczeniu, przezwyciężanie problemów, rozumienie, czym jest nowoczesna edukacja i dążenie do doskonałości w tym względzie.
Podkreślić należy, że celem Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest zidentyfikowanie i wypromowanie tych jednostek samorządu terytorialnego, które legitymują się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i kultury oraz rozwoju młodzieży, jak również wspieranie JST w działaniach na rzecz rozwoju edukacji oraz podnoszenia jakości kształcenia czy poprawy jego warunków. 


Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” otrzymują te JST, które bez względu na trudności finansowe – podejmują wszelkie możliwe działania z naciskiem na rozwój szkolnictwa, edukacji i nauki jako świadectwa nowoczesności i wysokich ambicji jednostki samorządu terytorialnego.


Podziękowania za to wyróżnienie należą się całemu zespołowi miejskiego departamentu edukacji zaangażowanemu w pracę na rzecz jeleniogórskiej oświaty, dyrekcji i pracownikom placówek oświatowych, a także przedsiębiorstwom, patronom i partnerom. 


Szczególne podziękowania i gratulacje należą się uczniom i rodzicom, głównym beneficjentom jeleniogórskiej edukacji na jej wszystkich etapach. 

foto: wojciechbalik.com
 

Galeria
Image