Zanim powstały MOPS-y…

Miejskie (Gminne) Ośrodki Pomocy Społecznej zajmują się rozmaitymi sprawami w relacjach z ludźmi mniej zamożnymi, którzy n