Zmiany w budżecie Miasta Jelenia Góra

Autor: redakcja UMJG

17.11.2022 - 15:54

Zmiany w budżecie Miasta Jelenia Góra

Ze względu na zmiany przepisów, które w konsekwencji powodują drastyczne ubytki w dochodach własnych miasta, inflację oraz zwyżki cen towarów i usług władze Jeleniej Góry zdecydowały o emisji obligacji na kwotę 65 mln zł.

Rok 2023 będzie skrajnie trudny dla wszystkich samorządów.

W Jeleniej Górze – w praktyce – tylko zmiany w przepisach dotyczących PIT spowodują, że zamiast ok. 150 mln zł otrzymamy raptem 93 mln zł z tego tytułu.

Wzrost najniższego wynagrodzenia będzie kosztował jeleniogórski samorząd dodatkowo ponad 16,5 mln zł, zwyżka cen gazu, to dodatkowo 7 mln zł w okresie 2 lat, wzrost cen energii elektrycznej przyniesie dodatkowe wydatki w skali ok. 22 mln zł.

Podwyżki cen paliwa, szczególnie w przypadku MZK i MPGK, zużywających znaczące ilości paliw – to kolejne dziesiątki mln zł. Szacujemy, że tylko utrzymanie MZK to w roku 2023 wydatek rzędu 38,8 mln, z czego ok. 32 mln zł będzie wprost kosztami budżetu Miasta z tytułu dotacji.

Do tego trzeba doliczyć trudną do przewidzenia skalę inflacji, która dewastuje nie tylko budżety domowe, ale także budżet Miasta. Inflacja na poziomie 20% oznacza przecież utratę piątej części realnych dochodów.

Pieniądze pozyskane z obligacji pozwolą na nieco łagodniejsze przeżycie tego okresu, mimo ogromnych kłopotów. Środki te zostaną skierowane do spółek, jako podwyższenie kapitału, a na początku roku 2023 spółki zwrócą je Miastu.

Ta operacja finansowa jest niezbędna, bo obligacje, które zasiliłyby budżet Miasta nie mogą być użyte do pokrycia wydatków bieżących, a to one będą najtrudniejsze w kolejnym roku. Przekazanie tych kwot do spółek miejskich i ich zwrot na początku roku pozwala zachować obowiązujące wskaźniki i jest operacją zgodną z prawem.

Oczywiście – pożyczkę każdego rodzaju, a więc także obligacje – należy zwrócić. Źródłem pozyskania środków na zwrot będą w przyszłych okresach dochody majątkowe miasta i subwencje rozwojowe, całość operacji jest precyzyjnie oszacowana, a obligacje – realne do spłaty.

Zapis konferencji prasowej Prezydenta Miasta