Zakończono ocenę merytoryczną wniosków do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Autor: redakcja UMJG

8.9.2023 - 13:10

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej dostępna jest w linku:


https://jbo.jeleniagora.pl/


Pozytywnie zaopiniowano 28 wniosków:
    • 11 wniosków inwestycyjnych,
    • 6 wniosków oświatowych,
    • 9 wniosków społecznych,
    • 2 wnioski zielone.
Negatywnie zaopiniowano 10 wniosków.

Kolejne etapy to:
do 15.09.2023 r. -  termin na wniesienie odwołania od oceny merytorycznej,
do 29.09.2023 r. - termin na rozpatrzenie odwołania od oceny merytorycznej,
do 04.10.2023 r. -  publikacja wykazu projektów, które będą poddane pod głosowanie, 
od 05.10.2023 r. od godz. 8:00 do 16.10.2023 r. do godz. 14:00 -  głosowanie,
do 20.10.2023 r. - publikacja informacji o liczbie głosów oddanych na poszczególne projekty, 
do 27.10.2023 r. -  ogłoszenie wykazu projektów przyjętych do realizacji.