Osoby głosujące w lokalu wyborczym.

Autor: redakcja UMJG

24.6.2020 - 10:02

Wybory tuż, tuż. Ważne informacje dla jeleniogórzan

W najbliższą niedzielę (28 czerwca) odbędą się wybory prezydenckie. Przypominamy, że w Jeleniej Górze zmieniły się siedziby trzech obwodowych komisji wyborczych.

Dotyczy to następujących komisji:

1) Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na „Szkołę Podstawową Nr 11 – budynek przy ul. Karłowicza 33.

2) Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kiepury 44 na „Rewir II Dzielnicowych w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 30.

3) Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze na „I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18.

 

Pełny wykaz wszystkich komisji znajduje się w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 czerwca 2020 roku. Link TUTAJ.

 

Minął termin składania oświadczeń o głosowaniu korespondencyjnym. Chęć skorzystania z tej opcji w Jeleniej Górze zgłosiły 332 osoby, w tym 316 otrzyma pakiety wyborcze pocztą, 16 osób odbierze je osobiście. Liczba ta może się jeszcze zmienić, gdyż osoby, które przebywają w kwarantannie, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do piątku 26 czerwca.

W Centrum Obsługi Klienta przy ul. Ptasiej 6A przyjmowane są wnioski:

1) o dopisanie do spisu wyborców, do dnia 23.062020r. do godz. 15:30.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek najpóźniej można złożyć do wtorku 23 czerwca. Wniosek można złożyć przez internet (e-PUAP) lub w urzędzie.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców jest dostępny na stronie BIP Jelenia Góra zakładka – wybory lub można napisać go samodzielnie, uwzględniając w nim swoje dane:

– nazwisko,

– imię albo imiona,

– imię ojca,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– adres zamieszkania,

– adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

2) Z kolei do piątku 26 czerwca w godzinach pracy urzędu, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców (w Jeleniej Górze do godz. 14.30), można odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Według stanu na poniedziałek (22 czerwca) w jeleniogórskim urzędzie przyjęto 624 wnioski o dopisanie do spisu wyborców, wydano 502 zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Głosowanie w wyborach prezydenckich odbywa się w niedzielę (28 czerwca) w godz. 7.00 – 21.00.

***

Więcej informacji na temat terminów, zasad głosowania, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jelenia Góra, w zakładce "Wybory Prezydenta RP 2020". Link znajduje się TUTAJ.