baner

Autor: redakcja UMJG

16.8.2022 - 11:37

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na likwidacji Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski zaprasza do składania ofert na realizację zadania polegającego na likwidacji Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, obejmującego sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na rozbiórce 8 budynków o pow. 3990 m², usunięciu ulepszeń z 3 budynków o pow. 3600 m² i przywróceniu stanu pierwotnego terenu. Realizacja odbywać się będzie w warunkach odstępstwa od stosowania Prawa budowlanego. Przewiduje się różne warianty realizacji oraz możliwość rozliczenia odzyskanych materiałów budowlanych. Termin składania ofert: godzina 12.00 dnia 26 sierpnia 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce Zamówienia publiczne – Przetargi DUW.