Płyty dachowe, azbestowe.

Autor: redakcja UMJG

21.5.2021 - 11:15

Weź dotację, usuń azbest

Rusza kolejny program usuwania wyrobów azbestowych w Jeleniej Górze. Można otrzymać spore dofinansowanie.

Program przewiduje pokrycie do 100 % kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz ich transportu i unieszkodliwienia w przypadku osób fizycznych i do 70% w przypadku przedsiębiorców.

Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

Wniosek przystąpienia do programu wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest należy złożyć do dnia 26 maja 2021 r. osobiście w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10, po uprzednim wyznaczeniu przez urzędnika terminu i godziny indywidualnego przyjęcia.

Informacje na temat programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry można uzyskać, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 75 754 63 02 oraz mailowo: abielajew@jeleniagora.pl.

Formularz wniosku można znaleźć TUTAJ.