baner

Autor: redakcja UMJG

10.6.2022 - 14:10

W "CHEMIKU" otworzyły się uchylone drzwi.

W „CHEMIKU” otworzyły się uchylone drzwi.

07 kwietnia i 30 maja 2022r. odbyły się Dni Otwarte w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Jeleniej Górze. Wydarzenia przyciągnęły wielu młodych ludzi, którym zaprezentowano szeroką ofertę edukacyjną. 

Młodzież mogła wziąć udział w warsztatach biochemicznych, teatralnych, wielu konkursach, quizach  i zabawach językowych.  Była to tylko część atrakcji, które przygotowano dla licznie przybyłych gości.
Należy również zaznaczyć, że uczniowie „Śniadeckiego” byli bardzo zaangażowani w promowanie szkoły. Oprowadzali odwiedzających po obiekcie, przeprowadzali eksperymenty w salach chemicznych, biologicznych, udzielali odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania, witali i żegnali potencjalnych kolegów i koleżanki. 


Największym zainteresowaniem cieszyła się klasa psychologiczna. Dużo emocji wzbudzały też pozostałe kierunki (biologiczno – chemiczny, artystyczno – lingwistyczny, usportowiony, technik analityk) oraz nowo powstały kierunek matematyczno – geograficzny  z elementami stosunków międzynarodowych.  


Uczniowie informowali przybyłych, że szkoła współpracuje z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych,  SWPS we Wrocławiu, działa w wolontariacie  My dla świata, TPD, PCK oraz organizuje wycieczki naukowe, konferencje, spotkania ze sławnymi osobami (w tym roku przybył do nas pan Artur Zaborski, dziennikarz kulturalny i redaktor naczelny Stopklatki.pl).


Dzięki przygotowanym atrakcjom przyszli uczniowie mieli szansę zobaczyć jaką szkołą jest ZSOiT. To innowacyjna, dobrze wyposażona placówka z dobrą bazą lokalową 
i rekreacyjną. Zajęcia warsztatowe pozwoliły też zauważyć, że zatrudnieni są w niej nauczyciele zaangażowani w proces nauczania i wychowania, otwarci na nowe wyzwania i zawsze gotowi do udzielania wparcia młodym ludziom.  Szkoła pozwala uczniom na rozwijanie swoich talentów, zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczy twórczo rozwiązywać problemy, budować wiarę we własne siły, otwierać horyzonty myślowe, ale również uzmysławia czym jest tolerancja i zrozumienie dla innych. Każdy uczeń czuje się bezpieczny i akceptowany przez rówieśników i nauczycieli – mówiła jedna z uczennic klasy 2d o profilu psychologicznym. 


Nie zabrakło również prezentacji osiągnięć i opowieści o życiu szkoły. Wielu uczniów, rodziców  i nauczycieli było zadowolonych z dni otwartych. Mówili o dobrym wrażeniu, jakie na nich zrobił Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Ucieszyła nas pozytywna reakcja Gości i ogromne zainteresowanie kierunkami kształcenia. Dlatego ufamy, że z niektórymi osobami wkrótce się zobaczymy.

Dziękujemy za miłe słowa i do zobaczenia.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image