baner

Autor: redakcja UMJG

8.6.2022 - 9:49

unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego"

Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego” Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego”, z uwagi na to, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

WIĘCEJ INFORMACJI