Sala Rajców jeleniogórskiego ratusza.

Autor: redakcja UMJG

31.8.2021 - 9:13

Trwa XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Dzisiaj (wtorek, 31 sierpnia) o godz. 9.00 rozpoczęła się Sesja Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Zapraszamy do śledzenia obrad.

Link do transmisji znajduje się TUTAJ.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany porządku obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami.

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021 – 2034

6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta na 2021 rok

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

9. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wojewódzkiej nazwy ulicy – Aleja Tadeusza Mazowieckiego

10. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wojewódzkiej nazwy ulicy Aleja Władysława Bartoszewskiego

11. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy – Borowikowa

12. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy – Bławatkowa

13. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy – Czereśniowa

14. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Jelenia Góra na rok szkolny 2021/2022

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra”

16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” sp. z o.o. w Jeleniej Górze

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

18. Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta Jelenia Góra”

19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie sesji.