baner

Autor: redakcja UMJG

7.6.2023 - 14:22

Społeczność, tradycja i historia podczas odwiedzin w Heidelbergu

W ostatniej dekadzie maja (20-26.05. br.) uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze odwiedzili St. Raphael Gymnasium w Heidelbergu - partnerską szkołę w Niemczech. W tym roku w wymianie wzięło udział 19 uczniów. Współpraca pomiędzy szkołami trwa już 18 lat, można pokusić się o stwierdzenie, że należy do tradycji placówek z uwagi na to, że coroczne spotkania na stałe wpisały się w kalendarz pracy obu szkół.

W programach wymian realizowanych zarówno w Polsce jak i w Heidelbergu poruszane są zagadnienia społeczne, prowadzone były warsztaty poświęcone elementom historycznym, ale przede wszystkim uczestnicy starali się poznać siebie nawzajem i uwarunkowania w jakich funkcjonują. Uczniowie ILO podczas spotkań i korespondencji porozumiewają się ze swoimi niemieckimi partnerami w języku niemieckim lub angielskim, dzięki czemu sprawdzają i doskonalą swoje umiejętności i kompetencje językowe. Podróże kształcą, zatem w trakcie takich spotkań uczestnicy uczą się innej kultury, poznają zwyczaje i przyzwyczajenia naszych zachodnich sąsiadów. Podczas pobytu mieszkają u rodzin uczniów - partnerów z wymiany. Kiedy uczniowie niemieccy są gośćmi jeleniogórzan, mieszkają w domach żeromszczaków. Taka forma realizowana jest od wielu lat jako optymalna – można powiedzieć najlepsza, pozwalająca na stworzenie wzajemnych więzi i relacji.

W tym roku licealiści  podobnie jak w latach poprzednich zaproszeni zostali przez Burmistrza Miasta Heidelberg na spotkanie. Przypomnieć należy, że Heidelberg to miasto partnerskie Jeleniej Góry.  Pani Wiceburmistrz w oficjalnym przemówieniu podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że polsko – niemiecka inicjatywa żyje i jest rozwijana.  Dla władz miasta, mieszkańców oraz Polaków mieszkających w Heidelbergu takie spotkania poświęcone wzajemnemu poznaniu się są szczególnie ważne i cenne. Pani Wiceburmistrz rozmawiała z uczniami i przekazała szczególne pozdrowienia oraz podziękowania Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, Panu Jerzemu Łużniakowi. Nie można zapomnieć o wsparciu, dzięki któremu również finansowo może być realizowana idea  spotkań i podróży w obu kierunkach. Wymiany polsko – niemieckie wspiera konsekwentnie w sposób ciągły Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży. Właśnie tam można pozyskać środki finansowe na spotkanie oraz częściowy zwrot kosztów podróży. Cenna i wspaniała inicjatywa, która wspiera i pomaga budować niewidzialne mosty między mieszkańcami obu miast powinna być kontynuowana – wskazuje na to dotychczasowy dorobek wzajemnych wizyt jak i długi czas trwania cyklicznych spotkań.  
 

Galeria
Image
Image
Image