Plakat zapraszający na spotkanie

Autor: redakcja UMJG

3.1.2020 - 10:40

Skorzystaj z dofinansowania do wymiany pieca

Nie truj. Weź dotację, wymień piec – pod takim hasłem odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne. Można skorzystać z dofinansowania.

Projekt realizuje Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pracownicy KARR-u wyjaśnią, jakiej wielkości dofinansowanie można uzyskać przystępując do programu oraz, jakie należy spełnić wymagania. Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 stycznia 2020 r. o godz. 12.00, w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ul. Bankowa 27, sala konferencyjna).

 

Projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”realizowany jest w ramach” Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.