baner

Autor: redakcja UMJG

23.5.2022 - 12:45

Ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych!

W poniedziałek 16 maja br. w Jeleniej Górze rozpoczęła się rekrutacja uczniów do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Trzy licea ogólnokształcące, siedem techników, dwie szkoły branżowe oraz liceum sztuk plastycznych w mieście – to propozycja dla tegorocznych ósmoklasistów, którzy podejmą naukę od pierwszego września 2022 r. Sieć placówek oświatowo wychowawczych, a szczególnie różnorodność kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Jeleniej Górze kształtuje się i zmienia na przestrzeni lat, dostosowywana jest do ewoluujących potrzeb mieszkańców samego Miasta, jak i okolicznych gmin w porozumieniu z lokalnymi pracodawcami i uczelniami wyższymi.

Szkoły ponadpodstawowe położone są w dogodnych miejscach dla uczniów dojeżdżających spoza miasta. Szerokie spektrum kierunków i specjalności jakie proponują technika, obok zróżnicowanych profili trzech liceów ogólnokształcących, sprawiają, że absolwenci szkół podstawowych mają jeden kłopot: „którą szkołę wybrać dla siebie?”, a potem następny: „w jakim kierunku się kształcić?”.
W przededniu kolejnego roku szkolnego przygotowano w jeleniogórskich szkołach średnich  ok. 1500 miejsc w 56 oddziałach. Obecna oferta na „wejściu” jest zdecydowanie większa niż liczba otwartych oddziałów klas pierwszych w roku ubiegłym (43 oddziały) z uwagi na to, że obecnie szkoły podstawowe kończą uczniowie, którzy osiem lat temu podejmowali naukę jako dzieci sześcioletnie i siedmioletnie (1,5 rocznika w związku z reformą obniżenia progu wieku szkolnego). Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przyszłym roku. 


Pośród szerokiego spektrum kierunków zaproponowanych w tym roku do rekrutacji pojawiły się trzy nowe kierunki kształcenia, które powinny spotkać się z aprobatą kandydatów. Pierwszy to „technik stylista” w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych a także kolejne dwa, tym razem w szkołach branżowych: „elektryk” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” oraz „kelner” w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia  oraz profili  w poszczególnych szkołach znaleźć można na ich stronach internetowych:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego - http://zerom.4me.pl/
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - https://norwid.jgora.pl/
3.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  - http://zsoit.jgora.pl/ 
4. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” - http://zstmechanik.pl/ 
5. Zespół Szkół Elektronicznych - http://elektronik.jgora.pl/zse/ 
6. Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych - https://www.ekonom.jgora.pl/ 
7. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych  - https://zsart.edu.pl/ 
8. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2  - http://handlowka.edu.pl/ 
9. Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych i Bursy Szkolnej  - https://www.zspu.jgora.pl/ 
  
   Najważniejsze terminy dotyczące rekrutacji elektronicznej kandydatów do szkół ponadpodstawowych to:
- okres możliwości zalogowania się w systemie elektronicznym i złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w dniach od 16 maja do 20 czerwca br., 
- okres możliwości dokonania zmian przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje w dniach od 24 czerwca do 13 lipca br.,
-
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 1 sierpnia br.

Szczegółowy harmonogram związany z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych „Terminy postępowania rekrutacyjnego…” (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4 /2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.) zamieszczony jest na stronie Miasta Jelenia Góra, w zakładce „dla Mieszkańca”, baner „Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023”


https://miasto.jeleniagora.pl/sites/default/files/Terminy%20rekrutacji%20-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20do%20Zarz%C4%85dzenia.pdf


Ponadto, znajduje się tam również link „Zasady  rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023”, po kliknięciu którego uzyskamy wejście do platformy naborowej Vulcan po kliknięciu: dolnoslaskie.edu.com.pl
Abiturientom klas ósmych, kandydatom do szkół ponadpodstawowych życzymy trafnych wyborów kierunków w szkołach jakie sobie wymarzyli na dalszy cykl kształcenia. Rodziców i nauczycieli prosimy o wsparcie i służenie im wszechstronną radą i pomocą przy podejmowaniu życiowych decyzji. Życzymy wysokich ocen zarówno końcowych jak i z egzaminu ósmoklasisty oraz sukcesów w podjętych decyzjach o wyborze szkoły jak i w trakcie nauki w nowych uwarunkowaniach. 
 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image