Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest!

Autor: redakcja UMJG

27.2.2024 - 11:34

Rusza program usuwania wyrobów zawierających azbest!

W związku z przystąpieniem do realizacji kolejnego etapu zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra, Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców zainteresowanych usunięciem w 2024 roku azbestu do złożenia wniosku o przystąpienie do programu.


Program przewiduje pokrycie do 100 % kosztów zadania obejmującego demontaż wyrobów azbestowych oraz ich transport i unieszkodliwienie w przypadku osób fizycznych i do 70% w przypadku przedsiębiorców. Prace realizować będzie wykonawca wybrany przez miasto w drodze przetargu. Realizacja programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Przy składaniu wniosku należy uwzględnić konieczność posiadania środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.


Wniosek przystąpienia do programu wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest należy złożyć do dnia 15 marca 2024 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra. Informacje na temat programu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry można uzyskać, kontaktując się telefonicznie pod numerem telefonu 75 75 46 302 oraz mailowo: pwaliczek@jeleniagora.pl.