smok

Autor: redakcja UMJG

7.7.2021 - 15:23

Program SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

Miasto Jelenia Góra bierze udział w programie SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki. Od 2015 roku wspólnie z Polskim Związkiem Koszykówki wspomagamy rozwój najmłodszych koszykarzy. Program SMOK działa przy Zespole Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień. Celem programu jest szkolenie dziewcząt z  klas I-V szkół podstawowych w zakresie koszykówki. Program daje możliwość przygotowania ogólnorozwojowego i sprawnościowego dzieci uczestniczących w realizacji programu, a finansowany jest przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Dla ćwiczących grup nieodpłatnie udostępniono sale sportowe. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem sprzętu sportowego przekazanego w ramach SMOK.

Polski Związek Koszykówki pokrywa wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach programu SMOK. Zajęcia prowadzą trenerzy Monika Krawczyszyn-Samiec, Katarzyna Smajda-Młodnicka i Adam Bartnicki.