tadeusz lewandowski

Autor: redakcja UMJG

13.7.2021 - 19:26

Pożegnanie Tadeusza Lewandowskiego

Dzisiaj (13 lipca br.) na Cmentarzu Komunalnym w Jeleniej Górze - Cieplicach pożegnaliśmy śp. Tadeusza Lewandowskiego. Został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej.

--------------------------------------------------------

Z ogromnym żalem przyjąłem informację o śmierci


 

Tadeusza Lewandowskiego

jednego z tych Jeleniogórzan, którego działalność, determinacja i umiłowanie praw obywatelskich było tak znaczące w procesie przemian ustrojowych w Polsce i przyniosło tak wartościowe efekty w Jeleniej Górze.

Pracownik ówczesnej Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” tworzył tam struktury NSZZ „Solidarność” w czasach, kiedy groziło to oczywistymi sankcjami w przypadku ujawnienia tego rodzaju aktywności. Nic więc dziwnego, że – jak każdy działacz związkowy, który nie krył się ze swoimi poglądami – został później poddany internowaniu.

W swoich poglądach i w swojej działalności pozostał jednak konsekwentny – tworzył struktury „Solidarności” podziemnej, zakładał Duszpasterstwo Ludzi Pracy i był na tyle wyrazisty w swojej aktywności, że został nie tylko zwolniony z „Fampy”, ale przez rok nie mógł znaleźć żadnego innego zajęcia – będącego na cenzurowanym przygarnęła SI „Simet”.

Z niezmiennym uporem walczył o realizację swoich idei – współtworzył później Wojewódzki Komitet Obywatelski, Tymczasowy Zarząd Regionu NSSZ „Solidarność”, zostając jego przewodniczącym.

Dopiero ugruntowanie zmian w Polsce pozwoliło mu na społeczny awans – został posłem na Sejm, wiceprezydentem Jeleniej Góry, później – dwukrotnie – w różnych kadencjach – Senatorem RP.

Jako człowiek w swoich poglądach zasadniczy i niezmienny, ale z drugiej strony – otwarty na dyskusję, wymianę argumentów…

Odszedł Człowiek, który w jeleniogórskiej społeczności był ważną postacią w trudnym czasie.


 

Rodzinie i Przyjaciołom składam w imieniu Jeleniogórzan i swoim własnym wyrazy współczucia i żalu.


 

Jerzy Łużniak

Prezydent Jeleniej Góry

--------------------------------------------------------

Galeria
Image
Image