baner

Autor: redakcja UMJG

1.6.2023 - 9:32

Półkolonie realizowane w obrębie projektu pn. „Edukacja międzykulturowa w jeleniogórskich szkołach”

Projekt realizowany jest w jeleniogórskich szkołach w dniach od 06 marca do 30 listopada 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Jego wartość wynosi 1 666 878,92 PLN.

W projekcie biorą udział uczniowie z Polski i Ukrainy(60% dzieci z Ukrainy) oraz nauczyciele 6 Szkół Podstawowych z Jeleniej Góry, tj.:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Chrobrego, ul. Armii Krajowej 8
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika, ul. PCK 14 A
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza, ul. Sudecka 53
- Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. G. Morcinka 31
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. F. Chopina, ul. S. Moniuszki 9
- Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. P. Skargi 19.

Jednym z głównych przedsięwzięć projektu jest organizacja polsko – ukraińskich półkolonii letnich.
Półkolonie zostaną zorganizowane w pięciu szkołach SP 2, SP 3, SP 7, SP 11, SP 13 w dwóch turnusach jednotygodniowych:
- I turnus: od 26.06.2023 do 30.06.2023
- II turnus: od 16.08.2023 do 22.08.2023.
W czasie jednego turnusu w każdej szkole weźmie udział w półkoloniach 30 uczniów, podzielonych na 2 grupy. Razem w półkoloniach, w czasie trwania dwóch turnusów, udział weźmie 320 uczniów z Polski i z Ukrainy. Zostanie zatrudnionych 20 opiekunów.
W czasie trwania każdego turnusu dzieciom zostanie zapewnione pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, deser), zostaną zorganizowane dwie wycieczki całodniowe do Wrocławia (I wycieczka: ZOO + Manufaktura Czekolady; II wycieczka: Hydropolis + Kolejkowo), dwa wyjścia do Term Cieplickich oraz jedno wyjście do kina/teatru (w zależności od repertuaru). Oprócz półkolonii realizowane będą remonty gabinetów psychologiczno – pedagogicznych we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie. Stworzone zostaną w tych pomieszczeniach „Pokoje – tzw. strefy komfortu”. Udzielane jestr wsparcia psychologicznego i pedagogicznego najbardziej potrzebującym dzieciom z Ukrainy. Organizowane są dodatkowe lekcje nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy, warsztaty międzykulturowych. Natomiast nauczycielom zatrudnionym w szkołach biorących udział w projekcie sfinansowane zostaną kursu/szkolenia z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Zakupione też będą tłumacze elektroniczne oraz słowniki polsko – ukraińskie do bibliotek szkolnych placówek biorących udział w projekcie. Udział uczestników w półkoloniach jest bezpłatny a rekrutacja prowadzona jest przez placówki wewnętrznie dla zgłaszających się dzieci.


Półkolonie organizowane przez Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień

Półkolonie trwają od 03 lipca do 11 sierpnia, tj. 6 turnusów.
Turnus trwa od poniedziałku do piątku.
Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 16:00
Dzieci mają zapewnione drugie śniadanie i dwudaniowy obiad.
Odpłatność: 300,00 zł za tydzień
Półkolonie przeznaczone dla dzieci w wieku 6-13 lat:
Dzieci podzielone będą na 15 osobowe grupy wg poniższego:
1.Grupa 1 i 2  - Półkolonie na sportowo dla dzieci z roczników 2015-2017
Rodzaj zajęć: Zajęcia sportowe i artystyczne, gry planszowe, wyjścia na basen, wycieczki autokarowe
Bezwzględnie wymagane: Strój sportowy, obuwie zmienne, mały plecaczek, bidon na wodę

2. Grupa 3 – Turystyka piesza dla dzieci z roczników 2012-2014
Rodzaj zajęć: całodniowe wycieczki piesze po Kotlinie Jeleniogórskiej, wyjścia na basen
Bezwzględnie wymagane: Odpowiednie obuwie i okrycie przeciwdeszczowe, mały plecaczek, bidon na wodę
3. Grupa 4 – Turystyka rowerowa dla dzieci z roczników 2010-2012
Rodzaj zajęć całodniowe wycieczki rowerowe po Kotlinie Jeleniogórskiej, wyjścia na basen
Bezwzględnie wymagane: sprawny rower górski posiadający dwa hamulce, niezbędne oświetlenie, bez zarzutu działające przerzutki, kask, odpowiednie obuwie i okrycie przeciwdeszczowe, mały plecaczek, bidon na wodę.

Rekrutacja odbywa się tylko elektronicznie i prowadzona była  w dniach od 22 do 26 maja br. W przypadku gdy w dniu 08-06-2023 nadal będą wolne miejsca, zostanie ogłoszony dodatkowy etap zapisów. Informacja będzie umieszczona na stronach ZPP-CWU 
www.mosjg.pl 
i www.mdkjelonek.pl 
oraz na profilu na Facebooku. Zgodnie z regulaminem:
 file:///C:/Users/pdomagala/Downloads/Regulamin-zapis%C3%B3w-na-p%C3%B3%C5%82kolonie-lato-2023.pdf
zamieszczonym na stronie:
https://mdkjelonek.pl/2023/05/18/polkolonie-letnie-2023/

Oprócz wyżej przedstawionych ofert nauczyciele szkół podstawowych przygotowali propozycje wypoczynku na półkoloniach organizowanych dla uczniów ich macierzystej placówki. I tak na przykład w Szkole Podstawowej nr 5 odbędą się trzy tygodniowe turnusy (w czerwcu, lipcu i sierpniu) dla ok. 20 – osobowych grup. Podczas półkolonii dzieci będą odbywały ciekawe spotkania, będą brały udział w wycieczkach krajoznawczych i zajęciach sportowych. Uczestnictwo bezpłatne.  

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze w pierwszym tygodniu wakacji od 26 do 30 czerwca br. , już po raz kolejny, odbędą  się warsztaty wakacyjne dla dzieci z klas 1-4 objętych opieką Integracyjnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy SP8. Weźmie w nich udział 25 dzieci, w tym część posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pod opieką nauczycieli i   wolontariuszy spośród  obecnych uczniów klas 8 i absolwentów szkoły, którzy część swojego wolnego czasu poświęcą społecznie na zorganizowanie uczniom aktywnego wypoczynku.  W godzinach 9.00 -14.00 dzieci będą spędzały aktywnie czas na terenie szkoły i poza nią. Cały pobyt, opieka oraz wszystkie zaproponowane aktywności tradycyjnie będą  bezpłatne.