Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wręcza pamiątkowy rysunek dyrektorowi szkoły Eugeniuszowi Sroce.

Autor: redakcja UMJG

30.6.2020 - 22:20

Podziękowanie dla wieloletniego dyrektora „Jedenastki”

Eugeniusz Sroka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze, z dniem 1 lipca przechodzi na emeryturę. Kierował szkołą 21 lat.

Dwadzieścia jeden lat pracy na stanowisku dyrektora dużej szkoły, a czterdzieści pięć lat pracy pedagoga to suma doświadczeń niezwykłej wagi. Ich umiejętne pożytkowanie dla dobra wspólnego – uczniów, ich rodziców, pedagogów i społeczności lokalnej daje szansę budowy autorytetu, szacunku i poważania. Z pewnością jest to majątek trudny do przeszacowania.

Umiejętność połączenia wiedzy pedagogicznej ze zdolnościami organizatorskimi i pasją do sportu, jako jednego z narzędzi wychowawczych może dać efekt niezwykle wyrazisty, który zostanie w pamięci grona pedagogicznego i wychowanków na długie lata i będzie przywoływany zawsze, gdy ktokolwiek będzie wspominał szkołę, od której rozpoczynała się jego kariera życiowa – zawodowa, czy sportowa.

– Dziękując Panu za lata pracy, za wszystkie dobre wspomnienia, które się z nimi wiążą a są naszym majątkiem wspólnym – Pana i Miasta oraz jego Mieszkańców, życzę radości i satysfakcji, a przede wszystkim – zasadnego szacunku ze strony tysięcy uczniów, których edukacją i wychowaniem Pan kierował – powiedział prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, który dzisiaj (wtorek, 30 czerwca) spotkał się z dyrektorem. – Życzę rodzinnego szczęścia i spełnienia wszelkich oczekiwań w nowym etapie życia.

Pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 od 1 lipca będzie dotychczasowa zastępczyni E. Sroki – Teresa Szewczyk.

Galeria
Image
Image