Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Autor: redakcja UMJG

22.8.2022 - 15:44

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt.

Treść