baner

Autor: redakcja UMJG

3.8.2022 - 9:25

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art.8 ust. 1 pkt 3 i art. 8 ust. 1b w związku z art. 38 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.; dalej: ustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: Kpa)

Zawiadamiam, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: "Budowa gazociągu średniego ciśnienia De400mm, Del125mm w relacji Jelenia Góra - Piechowice", na wniosek z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu: 20.06.2022 r.), uzupełniony dnia 1 lipca 2022 r. i 26 lipca 2022 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającą przez pełnomocnika Pana Jarosława Malinowskiego reprezentującą firmę RHU EM-PROJEKT Ewa Malinowska z siedzibą w Karpaczu. 

całe OBWIESZCZENIE