Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony!

Autor: redakcja UMJG

23.11.2022 - 15:03

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli uchwalony!

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, wg którego zostaną zwiększone dotychczas obowiązujące dodatki dla pedagogów, a także będzie wprowadzony nowy dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w bursie lub internacie i dla koordynatora działań projektowych – został uchwalony podczas LVII sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w dniu 23 listopada 2022 r.

Nad regulaminem, o którym mowa, od czerwca 2022 roku pracowali przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących środowisko oświatowe, przedstawiciele JST – tj. Sekretarz oraz Skarbnik Miasta, pracownicy Departamentu Edukacji UM Jeleniej Góry, Radni Miasta z p. Anną Bałkowską, przewodniczącą Komisji Oświaty na czele, przedstawiciele szkół oraz placówek w składzie: p. Bogumiła Lepieszo, Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 10, p. Barbara Marszałek-Szurek, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 i p. Joanna Marczewska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

Cykliczne spotkania zespołu ds. nowelizacji regulaminu miały na celu wypracowanie takiej treści uchwały, która bez względu na piętrzące się obecnie trudności finansowe w samorządach, choć w jakimś stopniu pozwoliłaby zwiększyć dotychczas obowiązujące dodatki dla nauczycieli oraz wprowadzić dodatki nowe, zgodnie z oczekiwaniami płynącymi ze środowiska oświatowego. W ramach posiedzeń, podczas których skonfrontowano się z jak dotąd funkcjonującą uchwałą z 21 kwietnia 2009 roku, określono na nowo wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki gratyfikowania z tytułu:

wysługi lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy;

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w związku z wysokością i warunkami wypłat nagród ze specjalnego funduszu.

Co ważne, uchwalony dokument wprowadza nowy dodatek funkcyjny dla wychowawcy grupy w bursie lub internacie i dla koordynatora działań projektowych. Znowelizowane regulacje w skali roku będą skutkowały kwotą 2 680 224,68 zł z miejskiego budżetu, która od 01 stycznia 2023 r. będzie przeznaczona na dodatkowe wynagradzanie nauczycieli.

Za uchwaleniem regulaminu, z 22 radnych obecnych na Sali Rajców, 21 było ZA, a 1 wstrzymał się od głosu.

Związkowcy, przedstawiciele JST, Radni Miasta i Dyrektorzy szkół i placówek, choć wszyscy nie kryją, że winszowaliby sobie możliwości przyjęcia większych kwot na dodatki dla nauczycieli, są zadowoleni z uchwalenia nowego regulaminu i podkreślają, że nie tylko daje on satysfakcję, lecz także nadzieję na przyszłość. Na tym samym stanowisku stoi również Prezydent Miasta Jeleniej Góry.