Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podczas konferencji prasowej.

Autor: redakcja UMJG

15.3.2021 - 18:26

Nie tylko o pomocy miasta w dobie pandemii

– Jako jedno z nielicznych miast na Dolnym Śląsku, nie podnieśliśmy podatków od nieruchomości – powiedział prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Podsumował, jaką pomoc miasto zaoferowało mieszkańcom w okresie pandemii. Odniósł się też m.in. do znacznych podwyżek cen biletów Kolei Dolnośląskich.

 

Prezydent zaczął od krążącej od kilku dni w internecie informacji, jakoby miasto zezwalało deweloperowi, który buduje budynek wielorodzinny przy ul. Osiedlu Robotniczym, na zajęcie miejsc parkingowych.

– Jest to nieprawda. Poprosiłem dzisiaj, żeby Wydział Architektury i Budownictwa przedstawił, jak wygląda sytuacja – odpowiedział Jerzy Łużniak. – Wydział odmówił zajęcia tych miejsc. Każdy deweloper jest zobowiązany, żeby na terenie swojej nieruchomości zabezpieczyć miejsca parkingowe.

– Z niepokojem przyjąłem informację, że od 14 marca zmieniają się ceny biletów kolejowych do Jakuszyc – prezydent odniósł się do kolejnej sprawy. – Wzrost jest bardzo duży, bo o blisko 100 procent. Dotychczasowa cena biletu to 6 złotych, podczas gdy teraz trzeba będzie zapłacić 11,90 zł. Mam nadzieję, że władze Województwa Dolnośląskiego wezmą pod uwagę, że jest to miejsce, do którego przyjeżdżają nie tylko jeleniogórzanie, ale turyści z całego Dolnego Śląska, i chętnie korzystają z połączeń kolejowych. Biorąc od uwagę, że niektórzy radni, którzy są w koligacjach zawodowych z samorządem województwa, nie będą wyłącznie do miasta postulowali o różne rozwiązania, ale i sprawią, żeby spółka nie wprowadzała tak drastycznych podwyżek.

Najwięcej czasu prezydent poświęcił omówieniu pomocy, jaką Miasto Jelenia Góra skierowało do mieszkańców i przedsiębiorców w okresie pandemii.

- Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy dla mieszkańców pomagaliśmy – jako samorząd miasta – pomagamy i pomagać będziemy – realnie, konkretnie i sprawiedliwie - powiedział. - Nie robimy tajemnicy z kwot. I tak, konkretnie, żeby nie być gołosłownym:

- jako jedno z nielicznych miast utrzymaliśmy stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2020,

- podjęliśmy decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości za marzec, kwiecień i maj do 30 listopada br.,

- jako jedno z nielicznych miast znieśliśmy w roku 2021 opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży,
inne Miasta podejmują decyzje tylko o czasowym zaniechaniu poboru tej opłaty. 

- stosujemy stawkę 40 groszy za 1 m kwadratowy powierzchni zajętych na potrzeby ogródków gastronomicznych – jest to jedna z najniższych stawek w regionie,

- odstąpiliśmy obecnie za pobieranie dodatkowej opłaty od restauratorów za reklamy na parasolach, ogrodzeniach ogródków, itp.

- ZGKiM działający w imieniu Miasta ze względu na skutki covid 19 naliczył za rok ubiegły ulgi dla rozmaitych podmiotów gospodarczych kwocie 280 tys. zł, a także – dodatkowo – 44.000 zł wobec tych firm, które wykazały się stratami wynikającymi z covid 19, a nie miały podstaw prawnych, by ubiegać się o środki z kolejnych „tarcz”.

Wszystkie te kwoty obciążają budżet Jeleniej Góry.

Ponadto:

1. W zakresie podatku od nieruchomości w roku 2020 wydawano wydano decyzje indywidualne z tego:

- 120 wniosków dot. umorzenia podatku od nieruchomości, w tym wydano:
- 21 decyzji w sprawie zgody na umorzenie zaległości na kwotę 122.772,36 zł (COVID)
- 11 decyzji w sprawie zgody na umorzenie zaległości na kwotę 107.202,00 zł (nie związane
z COVID)
- 21 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości,
- 45 decyzji w sprawie umorzenia postępowania/odmowy wszczęcia postępowania
- 21 postanowień w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia
- 19 wniosków dot. rat/odroczeń podatku od nieruchomości, w tym wydano:
- 11 decyzji w sprawie zgody na raty/odroczenia podatku od nieruchomości (COVID)
- 5 decyzji w sprawie zgody na raty/odroczenia podatku od nieruchomości (nie związane z COVID)
- 2 decyzje w sprawie umorzenia postępowania/odmowy wszczęcia postępowania

2. Miasto w skutek złożenia indywidualnych wniosków w trybie ordynacji podatkowej wydaje decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności zobowiązań podatkowych i innych należności Miasta, uzasadnionych pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorców w skutek COVID 19.

3. W roku 2020 Obniżono stawkę czynszu w lokalach stanowiących własność komunalną na okres 3 miesięcy na stawkę 1,23 za m² brutto.

4. Indywidualnie obniżano czynsze na wniosek przedsiębiorcy.

5. Na rok 2021 utrzymano stawki czynszu w lokalach komunalnych na poziomie roku 2020.

6. W roku 2020 z budżetu Miasta Jelenia Góra zwiększono wydatki na rzecz MZK w celu pokrycia zwiększonych kosztów powodowanych obniżoną liczbą pasażerów w poszczególnych kursach. Takie działanie spowodowało, że nie było potrzeby cięć kursów na poszczególnych liniach.

7. Na oficjalnej stronie miasta prowadzimy bazę lokali gastronomicznych, oferujących posiłki z dowozem do domu.

8. Zawiesiliśmy zakaz wjazdu na Plac Ratuszowy wszystkim kierowcom pracującym lub współpracującym z lokalami gastronomicznymi w ścisłym centrum miasta.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image