Konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Autor: redakcja UMJG

23.10.2023 - 13:07

Konsultacje społeczne w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  w sprawie uzyskania opinii mieszkańców na temat Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 oraz wypracowanie rekomendacji na lata następne.


Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju Miasta 


Konsultacje przeprowadzane są w związku z dążeniem do zwiększenia aktywności mieszkańców i ich partycypacji w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Celem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miasta Jeleniej Góry uwag, opinii i propozycji ze szczególnym uwzględnieniem oceny dotychczas obowiązujących procedur i wskazaniem proponowanych zmian przez osoby uczestniczące w procesie konsultacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od:
30 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r., w formie zbierania wypełnionej ankiety ewaluacyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy dostarczyć w czasie trwania konsultacji:

  • osobiście do Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II         piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu Miasta, tj.:

          – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
          – czwartek: 7:30 –16:30,
          – piątek: 07:30 – 14:30,

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: jbo@jeleniagora.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu ankiety ewaluacyjnej do Urzędu Miasta Jelenia Góra).


Ankieta ewaluacyjna dostępna będzie od  30 października 2023 r. do 24  listopada 2023 r.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy 58 (przybudówka Ratusza), II piętro, pokój 208, w godzinach pracy Urzędu, tj.:

         – poniedziałek – środa: 7:30 –15:30,
         – czwartek: 7:30 –16:30,
         – piątek: 07:30 – 14:30,

  • na stronach internetowych miasta: jeleniagora.pl (aktualności) oraz bip.jeleniagora.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

    a. niedotyczące zakresu konsultacji, 
    b. z datą wpływu przed 30 października 2023 r. oraz po 24 listopada 2023 r.,
    c. przesłane w formie innej niż  ww.