Kątomierz, ekierka, ołówek i zeszyt w kratkę na stole.

Autor: redakcja UMJG

10.3.2021 - 10:45

Konkursy na dyrektorów. W których szkołach?

Ogłoszono konkursy na dyrektorów czterech placówek oświatowych. Chodzi o I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2, Szkołę Podstawową nr 11 oraz Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień. Kandydaci mogą składać dokumenty do 22 marca.

W tym roku kończą się kadencje dyrektorom łącznie w 12 placówkach w Jeleniej Górze, jednak nie we wszystkich będą ogłaszane konkursy. W niektórych przypadkach może nastąpić powierzenie tej funkcji urzędującym do tej pory osobom, ale to wymaga przepisanych prawem konsultacji i decyzji Kuratora Oświaty. W najbliższym czasie prace w tym zakresie zostaną sfinalizowane.