Klucze na dłoni.

Autor: redakcja UMJG

18.5.2021 - 13:29

Jest popyt na nieruchomości

Nie gaśnie zainteresowanie inwestorów, planujących zakupy działek i nieruchomości zabudowanych oraz czy zawarcia umów dzierżaw w Jeleniej Górze.

W przetargach transakcje te są finalizowane wysoko ponad cenę wywoławczą – dla przykładu jedna z nieruchomości wystawionych za 181 tys. zł uzyskała cenę 286 tys. zł, a dzierżawa lokalu przy jednej z ulic w centralnej części miasta z 5 zł/m kwadr. skończyła się na 35 zł za 1 m kwadratowy. Czy to jest nadmierny optymizm licytujących, czy też dobrze przekalkulowane działanie – pokaże czas. Warto jednak zauważyć, że ten trend utrzymuje się od początku roku, niezależnie od nasilania się okresowo epidemii.