baner

Autor: redakcja UMJG

20.5.2022 - 12:05

Jeleniogórskie zDolne Ślązaki - czas podsumowań.

Osiągnięcia i sukcesy uczniów jeleniogórskich szkół podstawowych Zwycięzcy i Laureaci konkursu zDolny Ślązak - rok szkolny 2021/2022.

Jak każdego roku wraz z rozpoczęciem nauki we wrześniu 2021, uczniom klas siódmych i ósmych zaproponowano udział w konkursie „zDolny Ślązak”, którego organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Konkurs od wielu lat na trwale wpisuje się w kalendarz edukacyjny Dolnego Śląska. Jest prestiżową formą współzawodnictwa wiedzy najstarszych uczniów podstawówek, nobilitującą Laureatów i Finalistów konkursu między innymi przez możliwość zwolnienia z poszczególnych przedmiotów podczas zdawania egzaminu ósmoklasisty.

  
Konkursy przedmiotowe „zDolny Ślązak”  realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematykę, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski oraz język niemiecki.  
Konkursy odbywają się w trzech etapach: 
etap I –eliminacje szkolne, etap II –eliminacje powiatowe, etap III –finały wojewódzkie.
Na poziomie eliminacji szkolnych we wszystkich szkołach miasta i w różnych przedmiotach do konkursu przystąpiło w zależności od zainteresowania a także zaangażowania uczniów i nauczycieli od 15% do ok. 24% ogółu uczniów danej szkoły. 

Najwyższy wskaźnik uczestnictwa zanotowano w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego – na 752 uczniów do eliminacji szkolnych konkursu podeszło 180 uczniów. Oprócz znakomitego poziomu uczestników popartego wieloma godzinami przygotowań wszystkich „konkursowiczów”, we współzawodnictwie a tym samym w niebywałym sukcesie społeczności szkoły miał zapewne niebagatelne znaczenie liczny udział uczniów Dwójki.  Było nim zdobycie aż pięciu tytułów Laureata konkursu zDolny Ślązak podczas finału we Wrocławiu. Z opisywanego dużego grona uczestników eliminacji szkolnych w eliminacjach powiatowych szkołę reprezentowało13 uczniów uzyskując 21 kwalifikacji. Co ciekawe, należy zaznaczyć, że w grupie tej pojawiło się trzech uczniów, którzy uzyskali nominację w trzech przedmiotach konkursowych, dwóch uczniów w dwóch przedmiotach i ośmiu uczniów w pojedynczych przedmiotach. Ostatecznie wyniki konkursów powiatowych umożliwiły udział uczniom w pięciu etapach finałowych we Wrocławiu i zdobycie tytułu Laureata przez reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 2  z bardzo wysokimi wynikami punktowymi:
    1. Dolnośląski Konkurs Biologiczny – Laureat- Aleksander Chojnacki, uczeń klasy 8 A
    2. Dolnośląski Konkurs Geograficzny –Laureat- Jakub Szopiński, uczeń klasy 8 C
    3. Dolnośląski Konkurs Matematyczny –Laureat- Jakub Kaszewski, uczeń klasy 8 S 
    4. Dolnośląski Konkurs Matematyczny – Laureat-Sergiusz Moszak, uczeń klasy 8 A
    5. Dolnośląski Konkurs Fizyczny –  Laureat-Sergiusz Moszak, uczeń  klasy 8 A
Uczniowie Dwójki przygotowywani byli przez nauczycieli przedmiotów, realizując również
Indywidualne programy nauczania z matematyki, fizyki i biologii.

Podobnie i Szkoła Podstawowa nr 11 może również poszczycić się wieloma sukcesami odnotowując każdego roku na swoim koncie po kilku finalistów i laureatów konkursu zDolny Ślązak. W 2022 społeczność szkolna może pochwalić się uzyskaniem ogółem trzech tytułów Finalisty w dwóch przedmiotach. Kacper Karp z kl. 8m został Finalistą z matematyki, Zuzanna Chalecka z kl. 8k i Nicole Dickinson kl. 8m zostały – Finalistkami z języka angielskiego. Nicole została również Finalistką Dolnośląskiego Konkursu UNION JACK reprezentując szkołę jako jedyna jeleniogórzanka. 
W mijającym roku szkolnym Laureatką konkursu Zdolny Ślązak z biologii została także Aleksandra Dudzik uczennica klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego. Ola jest wszechstronnie uzdolniona: biegła językowo mistrzyni matematyki, wrażliwa malarka ale także usportowiona uczestniczka wycieczek turystyczno - geologicznych. Przyroda jest jej pasją, którą realizuje zarówno przez naukę biologii w szkole i w domu, jak i poprzez wycieczki terenowe oraz obserwacje czy doświadczenia. Ma niezwykłe zacięcie naukowe - każde zagadnienie rozkłada na czynniki pierwsze. Kieruje się dewizą "chcę zrozumieć, a nie tylko wiedzieć". Z pokorą odkrywa tajniki otaczającego świata, często zachwycając się prostotą i logicznością natury. 
Jako jedyny przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie, obecnie uczeń klasy ósmej Jan Skrzyński w tym roku został Finalistą, a w ubiegłym, jako siódmoklasista zdobył tytuł Laureata interdyscyplinarnego konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego. Wczesne upodobanie do gier komputerowych przełożyło się u niego na rozwijanie kompetencji językowych. Podczas eksploracji zasobów internetowych, których zdecydowana większość jest anglojęzyczna, już jako uczeń pierwszej klasy, poznawał pierwsze słowa, zwroty, etc. Janek Jest lubiany przez rówieśników, cechuje go skromność i uprzejmość w codziennych relacjach. Jego pasją jest gromadzenie artefaktów i pamiątek historycznych. W szkole przejawia zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, z którymi wiąże swoją dalszą karierę edukacyjną. 
Laureaci zyskali następujące uprawnienia: 
a. najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, 
b. zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty, 
c. przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 
Natomiast Finaliści konkursów przedmiotowych otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r.

Krótka fotorelacja z Gali Dolnośląskich Konkursów "zDolny Ślązak" zamieszczona na witrynie GAZETY WROCŁAWSKIEJ.

Serdecznie gratulujemy wyników uczniom i nauczycielom życząc jednocześnie dalszych sukcesów!!!


 

Galeria
Image
Image
Image