Baner JBO 2022.

Autor: redakcja UMJG

1.6.2021 - 8:49

JBO 2022 – poparcie projektów tylko do jutra

Do jutra (wtorek, 1 czerwca) do godz. 14.00 można zgłaszać poparcie projektów, złożonych w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Przypomnijmy, że potrzebnych jest przynajmniej 50 głosów poparcia. Można je składać do 1 czerwca do godziny 14:00, w formie papierowej (zgłaszający wypełnione listy składają do urny znajdującej się w holu Ratusza) lub elektronicznej – za pośrednictwem Portalu Partycypacji Społecznej na stronie: konsultacje.jeleniagora.pl.

W zakończonym 24 maja etapie zgłaszania projektów do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 wpłynęło 55 propozycji na łączną kwotę prawie 15 milionów złotych!

W tym jest 30 projektów twardych na kwotę 11 960 562 zł, 14 miękkich na kwotę 1 227 706 zł, 11 zielonych na kwotę 1 795 772 zł.

Cieszyć może rosnące zainteresowanie zadaniami w tej ostatniej kategorii. To w niej można zgłaszać pomysły na zagospodarowanie skwerów, parków i innych terenów zielonych. Rok temu zgłoszono zaledwie pięć zielonych projektów, teraz ponad dwa razy tyle. – To dla mnie sygnał, że dostrzegamy potrzebę troski o otaczającą nas przyrodę – przyznaje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.

Po dostarczeniu list poparcia projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Dopiero po nich będą przedłożone mieszkańcom pod głosowanie.

Przypomnijmy, że Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2022 jest rekordowy i wynosi 2,7 miliona złotych. Z tego 2,15 mln złotych przeznaczono na projekty twarde, 300 tysięcy złotych na miękkie a 250 tysięcy złotych – na zielone. Te propozycje, które będą cieszyły się największym poparciem jeleniogórzan, zyskają dofinansowanie. Głosowanie odbędzie się w październiku.

Ze zgłoszeniami można zapoznać się na portalu: konsultacje.jeleniagora.pl