baner

Autor: redakcja UMJG

19.9.2023 - 10:07

Informacja na temat wpłat na rzecz Urzędu Miasta

 Wpłaty na rzecz Urzędu Miasta można dokonywać:
•    przelewem na konto, 
•    w formie bezgotówkowej (kartą płatniczą, BLIKIEM) bezpośrednio w Wydziałach Urzędu:


Wydział Komunikacji: (na wszystkich stanowiskach 5 terminali) ul. Sudecka

 • z tytułu rejestracji pojazdów, 
 • wydania prawa jazdy

Urząd Stanu Cywilnego: (na wszystkich stanowiskach) pl. Ratuszowy

 • z tytułu opłaty skarbowej , 

Wydział Obsługi Klienta: Centrum Obsługi Klienta parter ul. Ptasia

 • z tytułu opłaty skarbowej, 

Wydział Wymiaru Podatków i Dochodów Podatkowych ( pok.38 i 39) ul. Sudecka

 • z tytułu opłaty za odpady komunalne (śmieci)

Wydział Dochodów Niepodatkowych i Windykacji, ul. Sudecka 

 • z tytułu podatku od nieruchomości, (pok. 40)
 • wieczystego użytkowania gruntu, (pok. 41)
 • dzierżawy gruntu, (pok. 36)
 • służebności gruntu, (pok.36)
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania (pok. 36 i 41)

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru (pok.223) ul. Ptasia

 • z tytułu opłat geodezyjnych, 
 • wypisy i wyrysy map

Wydział Ochrony Środowiska (pok. 213 i 207) ul. Okrzei

 • z tytułu opłaty skarbowej,  (pok.213)
 • karty wędkarskiej, (pok.207)
 • opłat za zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,  (pok.213)

Gotówką bez prowizji w Banku Millenium plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 52 w godzinach pracy banku.

Gotówką i kartą płatniczą w punkcie kasowym Connect  przy Pl. Piastowskim 15a w godzinach 8:00 - 15:30.