Informacja

Autor: redakcja UMJG

20.12.2021 - 8:27

Informacja

W związku z analizami dotyczącymi potrzeby urealnienia czynszów w komunalnych lokalach użytkowych oddanych w dzierżawę, które pozostają w niezmienionej wysokości od niemal 10 lat (ostatnia regulacja miała miejsce w 2013 r.), informujemy iż:

- stawka czynszu może być podwyższana o tzw. średnioroczny wskaźnik cen towarów, niemniej w powyższym okresie samorząd nie korzystał z tej ustawowej możliwości. Uznano bowiem, iż póki jest to możliwe, będzie to forma wsparcia działalności drobnych przedsiębiorców handlowych. Dodatkową przesłanką był fakt, iż władze samorządowe zabiegały o pełne wykorzystanie majątku komunalnego, a nie wszystkie lokalne położone są w atrakcyjnych miejscach.

- średnioroczne wskaźniki w tym okresie zmieniały się systematycznie: 2013 i 2015 – o 0,9%, 2016 – 0,6 %, 2017 – o 2.0 %, 2018 – 1,6 %, a potem zaczęły dynamicznie rosnąć – 2019 – o 2,3 % i 2020 – 3,4 %

- konsekwencją tego było wystąpienie dwóch równoległych zjawisk: z jednej strony dynamicznie rosły czynsze w lokalach, będących własnością prywatną, często zresztą położonych w podobnych miejscach, a z drugiej – relatywnie malały wpływy budżetowe z tytułu opłat czynszowych, które już nie zapewniają rentowności i nie pozwalają na przeprowadzania działań odtworzeniowych majątku Gminy.

Dla ilustracji:

wysokość obowiązujących aktualnie czynszów w lokalach komunalnych:

- gastronomiczne o pow. do 50 m kwadr. - 10 zł/m

- produkcyjne w I strefie o pow. do 100 m kwadr. 7 zł/m

- usługowe (usług materialnych) o pow. do 100 m kwadr. 6 zł/m

Po podwyżce wysokości opłat wzrosną one do (odpowiednio) – 10,73 zł, 7,51 zł i 6,44 zł.

Wyższe są ceny w niektórych innych lokalach komunalnych, z charakteru których wynika nieporównanie wyższa dochodowość, m.in. lombardy i apteki dziś – 21 zł/m po podwyżce – 22,53 zł/m, czy kancelarie notarialne i adwokackie – dziś 20 zł/m, po podwyżce – 21,46 zł/m)

Porównując już obowiązujące od pewnego czasu ceny w innych lokalach będących własnością prywatną:

- lokal biurowy ul. Wolności nieopodal NFZ - 33 zł/m kwadr

- lokal biurowy ul. Wolności, okolice „Małej Poczty” - 32,48 zł/m kwadr.

- lokal usługowy – Zabobrze, parter - 48 zł/ m kwadr.

- lokal biurowy, ul. Bankowa - 29 zł/ m kwadr.

Sprawa wysokości czynszów będzie rozpatrywana w najbliższy poniedziałek przez Komisję Rozwoju.

 

17.12.2021