baner

Autor: redakcja UMJG

18.5.2022 - 9:30

Edukacja dla obywateli Ukrainy

Miasto Jelenia Góra uruchamia oddziały wyłącznie dla dzieci ukraińskich do wyczerpania miejsc:

1. Przedszkole (dzieci 3-6 lat): Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 15, ul. Kamiennogórska 9,

2. Szkoła Podstawowa - oddziały przygotowawcze:

- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Armii Krajowej 8 - oddział przygotowawczy dla uczniów klas I-III

- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. PCK 14a - oddziały przygotowawcze dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII, - w klasach IV-VI brak wolnych miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Sudecka 53 - oddziały przygotowawcze dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII, - brak wolnych miejsc

- Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Piotra Skargi 19 - oddział przygotowawczy dla uczniów klas I-III - brak wolnych miejsc

3. Szkoła ponadpodstawowa :

- III Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, al Jana Pawła II 25 i I Liceum Ogólnokształcące - oddział przygotowawczy,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Kochanowskiego 18 - oddział przygotowawczy.

Zapisy do szkół odbywają się na podstawie paszportu dziecka.

Jeżeli miejsca zostaną wyczerpane w oddziałach stworzonych wyłącznie dla dzieci ukraińskich, będą one przyjmowane do oddziałów już istniejących wspólnie z dziećmi polskimi.

Uczniowie szkół w Jeleniej Górze mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. Należy wyrobić bilet elektroniczny w Centrum Obsługi Klienta MZK przy ul. Wolności 145. Do jego wyrobienia niezbędny jest PESEL, legitymacja szkolna, zdjęcie oraz zaświadczenie ze szkoły z adresem zamieszkania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відділення лише для українських дітей, поки є місця:

1. Дитячий садок (діти 3-6 років): Відділення дитячого садка при ДНЗ № 15, вул. Кам'єнногорська 9,

2. Початкова школа - підготовчі відділення:

- Початкова школа №2, вул. Armii Krajowej 8 - підготовчий блок для учнів 1-3 класів

- Початкова школа №3, вул. ПКК 14а - підготовчі секції для учнів 1-3 та 4-8 класів, - у 4-6 класах вільних місць немає

- Початкова школа №7, вул. Судецька 53 - підготовчі секції для учнів 1-3 та 4-8 класів, - вільних місць немає

- Початкова школа №13, вул. Пьотра Скаргі 19 - підготовче відділення для учнів 1-3 класів - вільних місць немає

3. Середня школа:

- III Liceum Ogólnokształcące im. J.Śniadeckiego в комплексі загальноосвітніх і технічних шкіл, вул.Jana Pawła II 25 та ЗОШ №1 - підготовче відділення,

- I Liceum Ogólnokształcące im. Стефана Жеромського, вул. Кохановського 18 - підготовче відділення.

Зарахування до шкіл здійснюється за паспортом дитини.

Якщо місця у відділеннях, створених виключно для українських дітей, будуть вичерпані, вони будуть зараховані до вже існуючих відділень разом із польськими дітьми.

Учні шкіл міста Єленя Гура можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно. Отримати електронний квиток необхідно в Центрі обслуговування клієнтів МЗК за адресою: вул. Wolności 145. Для його отримання потрібні номер PESEL, шкільний квиток, фото та довідка зі школи з адресою проживання.

Уся інформація з цих питань буде надана:

- для людей, які володіють польською мовою –
Непосредственно в школах или
 Ратуша, Плац Ratuszowy 58, тел. 75 75 46 385
 З 9.00 до 15.00
З понеділка по п'ятницю.

- для людей, які не володіють польською мовою –
Відділ безпеки i Антикризове управління, по адресу
 вул. Armii Krajowej 19,
 тел.: 75 – 75 – 49 – 825,,та мобільний телефон – 783 – 295 – 322.
де  буде чергувати з год 17.00 - 20.00 особа, яка користується польською мовою, українською та російською.