Aleja Wojska Polskiego, okolice skrzyżowania z ul. Mickiewicza.

Autor: redakcja UMJG

25.6.2021 - 7:40

Będzie drugi etap prac na Alei Wojska Polskiego

Miasto Jelenia Góra ogłosiło przetarg na drugi etap przebudowy Alei Wojska Polskiego. Wyremontowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Wolności do ul. Matejki.

Przebudowa ponad 600-metrowego odcinka polega na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6 m, budowie jednokierunkowych dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej, chodników z płyt betonowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej surowo – łupanej oraz zagospodarowaniu terenów zielonych.

Przewidziano też remont istniejących sieci. Przed przystąpieniem do przebudowy wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczenia kanału i przyłączy kanalizacji deszczowej z namułów.

Będą zamontowane elementy tzw. małej architektury, 18 koszy na śmieci, które będą spójne z koszami ustawionymi na poprzednim etapie przebudowy, 3 stojaki rowerowe, wykonane ze stali nierdzewnej.

Szczegóły można znaleźć na platformie zakupowej, link tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/471897

Oferty przyjmowane są do 2 lipca 2021r. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.