Plakat akcji Zakaz wypalania traw.

Autor: redakcja UMJG

1.4.2020 - 9:07

Apel straży pożarnej: nie wypalaj traw!

W okresie wiosennym nadal spotykane są niezgodne z prawem praktyki wypalania łąk, pastwisk czy nieużytków. Zgodnie z przepisami prawa takie czyny podlegają karze aresztu lub grzywny.

 

Czy wiesz , że w Polsce:

- 90% pożarów w okresie wiosennym spowodowana jest wypalaniem traw;

- w 2019 roku było ponad 150 tys. pożarów, a ponad 50 tys. to pożary łąk i nieużytków ;

- w 2019 roku 140 osób zostało rannych, a 10 straciło życie w wyniku pożarów spowodowanych wypalaniem traw;

- w 2019 roku ponad 40 mln złotych zostało wydane na walkę z pożarami traw;

- wypalanie łąk i nieużytków stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego – ginie wiele gatunków zwierząt i roślin oraz miejsca ich rozwoju;

- wypalanie traw nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie doprowadza do jej wyjałowienia.

 

Straż pożarna wraz z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych apelują: NIE WYPALAJ TRAW!!!

 

W lasach, na terenach śródleśnych oraz w odległości do 100 m od granicy lasu zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Każdy kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, ponadto kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Tylko świadomość społeczeństwa jest w stanie uchronić nasze bezpieczeństwo, różnorodność biologiczną łąk, nieużytków i lasów przed skutkami pożarów wywołanych wypalaniem traw!

 

 

 

Galeria
Image