wózek inwalidzki

Autor: redakcja UMJG

2.6.2021 - 14:33

ANKIETA - PROGRAM „CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”

ANKIETA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ GMINĘ JELENIA GÓRA

DO PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE”

 

W związku z zamiarem aplikowania o środki dostępne w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne” - edycja 2021r., zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do dnia 15 czerwca 2021r.

Ankieta skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych z terenu Miasta Jeleniej Góry i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia  ”Centrum opiekuńczo-mieszkalnego”.

Głównym celem działania Centrum jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Celami szczegółowymi działania Centrum są między innymi umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym oraz zapewnienie uczestnikom pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.


Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Kliknij i wypełnij: ANKIETA

 

Dziękujemy!

 

 

 

 

 

zdjęcie: pixabay.com