W „Szóstce” 50 lat minęło jak jeden dzień.

Autor: redakcja UMJG

24.4.2024 - 12:20

W „Szóstce” 50 lat minęło jak jeden dzień.

W piątek 19 kwietnia br. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego obchodziła Jubileusz 50 - lecia. Uroczysta Gala Jubileuszowa  odbyła się w Zdrojowym Teatrze Animacji w Cieplicach. 


Na uroczystości pojawili się przedstawiciele pokoleń nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, absolwentów, rodziców uczniów, którzy przez pół wieku tworzyli historię „szóstki”. Przybyło także wielu zacnych gości w różny sposób związanych ze szkołą, a wśród nich: Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP, Jerzy Pokój - Przewodniczący Sejmiku województwa dolnośląskiego,  Jerzy Łużniak - Prezydent Miasta Jeleniej Góry, Krzysztof Wiśniewski – Starosta Karkonoski, obecni byli także radni Rady Miejskiej Jeleniej Góry a także przedsiębiorcy wspierający szkołę w codziennej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowali piękny, wzruszający program artystyczny, który przybliżył wszystkim bogatą historię szkoły przeplataną wspomnieniami i występami. W popisach artystycznych uczniom dzielnie towarzyszyli nauczyciele prezentując ciekawe figury taneczne. Cała gala była bardzo uroczysta i nie zabrakło w niej nutek humoru. 

Dyrektor SP6, Maria Guszała podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.  50 lat historii Szkoły Podstawowej nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego to lata pracy kilkuset pedagogów, kilkudziesięciu roczników uczniów, każdego roku opuszczających jej mury. To zwykła codzienność i  wytężona praca. Absolwenci są dumą dla szkoły, odwiedzają ją i  nauczycieli, są zapraszani na lekcje i ważne wydarzenia szkolne. 


Przez pierwsze 28 lat szkoła była zarządzana przez czterech dyrektorów:
W latach 1974 - 1978 pani Zofia Nowatorska, której pracę wspierali wicedyrektorzy w osobach:  p. Genowefa Witkowska, p. Ludwika Usik, p. Weronika Konieczna.
W roku szkolnym 1978  - 1979 dyrektorem szkoły była pani Maria Łyczba, a zastępcą p. Janina Skornowicz. W latach 1979 – 1986 dyrektorem szóstki była pani Barbara Maniara - Szczesio. Wicedyrektorzy: p. Krystyna Straub, p. Paulina Różycka, Marianna Bielec i p. Janina Skornowicz.
Przez 16 lat dyrektorem szkoły była pani Krystyna Straub. W jej działaniach i realizacji zadań szkoły wspierały: p. Elżbieta Mojżesz, p. Helena Piastowicz, p. Marianna Bielec, p. Jadwiga Gawłowska vel Kraska, p. Barbara Pawłowicz – ówczesne wicedyrektor.


Pani dyrektor Maria Guszała wyraziła uznanie dla wysiłku i pracy wszystkich dyrektorów i nauczycieli, którzy tworzyli SP6. Złożyła także serdeczne podziękowania emerytowanym pracownikom administracji i obsługi za trud, rzetelność, solidną i sumienną pracę oraz za serce i troskę o dobro szkoły i każdego ucznia.
Minione 22 lata w pięćdziesięcioletniej historii „Szóstki” i kształtowaniu jej jakości ma istotny udział pani Maria Guszała – obecna dyrektor placówki, którą wspierali w tych działaniach zastępcy - na początku pani Elżbieta Śmiałkowska, obecnie pani Justyna Pulter oraz znakomita kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni administracji i obsługi.

Dyrektor Maria Guszała podziękowała wszystkim pracownikom za to, co miało miejsce, za to co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów, za wsparcie i wspólnie zrealizowane cele, które pozytywnie kreują wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i nie tylko.


Nie zabrakło też podziękowań kierowanych do rodziców uczniów, którzy współpracują i razem z Samorządem Uczniowskim działają dla dobra całej społeczności szkoły.


Przez 50 lat Szkoła Podstawowa nr 6 zmieniała się. Przechodziła przez okres sześcioletniej szkoły podstawowej, funkcjonowania gimnazjum, przez czas, kiedy w szkole były oddziały sześciolatków oraz czas pracy zdalnej w okresie pandemii. Mimo tych sytuacji, które mocno scaliło grono pedagogiczne, szkoła pozostała w swej istocie i pełnieniu misji niezmienna - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią życia pracowników szkoły. Dziś to szkoła nowoczesna - z pięknymi, kolorowymi korytarzami i salami wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, pracowniami komputerowymi, salą do nauki języków obcych z nowoczesnym boiskiem wielofunkcyjnym, bogato wyposażoną świetlicą szkolną oraz placami zabaw dla młodszych i starszych uczniów. 


Po uroczystej Gali pracownicy szkoły wykonali wspólne, pamiątkowe zdjęcia i udali się na spotkanie pracowników szkoły.

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image