Uroczystość nadania tytułu "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu" Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor: redakcja UMJG

19.3.2024 - 14:16

Uroczystość nadania tytułu "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu" Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dnia 7 marca 2024 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość w siedzibie Filii Jeleniogórskiej. Tego dnia uczelnia została uhonorowana przez Fundację Fair Trade prestiżowym tytułem "Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu". To niezwykle ważne wyróżnienie ma wymiar społeczny, podkreślając zaangażowanie instytucji w promowanie uczciwych praktyk handlowych oraz wspieranie sprawiedliwych relacji w globalnym łańcuchu dostaw.


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze może z dumą ogłosić, że jest drugą uczelnią w Polsce i pierwszą na Dolnym Śląsku, która została uhonorowana tym zaszczytnym wyróżnieniem. To owoc wieloletniej pracy całej społeczności akademickiej, która konsekwentnie dążyła do tworzenia środowiska opartego na zasadach etyki, solidarności oraz równości. Koordynatorem procesu związanego z uzyskaniem tytułu była dr Sabina Zaremba-Warnke.


Warto podkreślić, że miasto Jelenia Góra zostało wcześniej wyróżnione tytułem "Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu", co świadczy o zgodnym dążeniu zarówno lokalnych władz, jak i instytucji edukacyjnych do promowania etycznych praktyk handlowych i budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.


Dzięki temu wyróżnieniu jeleniogórska Filia UEW nie tylko umacnia swoją pozycję jako lidera w kształtowaniu postaw prospołecznych wśród studentów i pracowników, ale także aktywnie przyczynia się do budowania lepszego, bardziej sprawiedliwego świata handlu na arenie międzynarodowej.
 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image