mobilna zbiórka odpadów problemowych/maj 2024 r.

Autor: redakcja UMJG

29.4.2024 - 13:52

Mobilna zbiórka odpadów problemowych/maj 2024 r.

W trakcie mobilnej zbiórki MPGK przyjmie od Mieszkańców Jeleniej Góry (po okazaniu (do wglądu) dokumentu potwierdzającego obowiązek dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Jelenia Góra np. kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potwierdzenie przelewu z konta bankowego wraz z adresem nieruchomości, zawiadomienia o wysokości opłat za lokal, itp.) następujące odpady problemowe:

  • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (AGD, RTV, sprzęt informatyczny itp.)
  • drukarki, skanery,
  • baterie i akumulatory,
  • lodówki i zamrażarki,
  • świetlówki, żarówki LED,
  • zużyte tonery,
  • kasety, płyty CD, dyskietki,
  • leki,
  • przepracowane oleje silnikowe.

Odpady niebezpieczne należy dostarczać w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację.

W przypadku braku oznaczenia pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów. 

 

Galeria
Image