GRAMY DLA KRWI

Autor: redakcja UMJG

19.3.2024 - 8:10

GRAMY DLA KRWI

Często słyszymy o tym, że  krew to prawdziwy dar życia, życiodajny płyn, a każda jednostka krwi jest na wagę złota. Słyszymy jak ważną rolę pełni krew dostarczając komórkom tlen, transportując składniki odżywcze do narządów i inne składniki pomiędzy komórkami, pełniąc funkcję obronną, utrzymując stałą temperaturę ciała. Krew jest więc niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i niezastąpiona. Mimo takiego postępu medycyny wciąż nie odkryto produktu, który mógłby z powodzeniem ją zastąpić. Wiemy, że utrata większej ilości krwi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Gdy w wyniku wypadku czy operacji tracimy krew, jedynym rozwiązaniem na jej uzupełnienie jest przetoczenie jej od dawcy czyli transfuzja krwi.


Idea oddawania krwi opiera się na prostym założeniu, że krew jest darem, który może być dzielony, aby pomóc innym w sytuacjach kryzysowych lub w leczeniu chorób przewlekłych. Ludzkie życie często zależy od dostępu do odpowiednich jednostek krwi. Każde oddanie krwi może mieć więc ogromny wpływ na zdrowie i życie innej osoby – jest więc prawdziwym darem życia. Regularne oddawanie krwi pozwala na utrzymanie odpowiednich jej zapasów  w bankach krwi, co jest niezbędne do szybkiego reagowania w sytuacjach nagłych oraz zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej.
Wreszcie, oddawanie krwi to także wyraz empatii. Poprzez oddawanie krwi, ludzie mogą poczuć się częścią większej społeczności, która troszczy się o innych i wspiera ich w trudnych chwilach. To także doskonały sposób na edukację społeczeństwa o znaczeniu solidarności i współdziałania dla dobra innych. 

Mając na względzie to istotne społeczne znaczenie akcji GRAMY DLA KRWI  w budowaniu wrażliwości i zwrócenia uwagi na drugiego człowieka, potrzebę uświadamiania roli krwiodawców w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, potrzebę rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa, solidarności społecznej oraz promowania wspólnego działania na rzecz dobra innych – Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła zaangażować się w akcję  GRAMY DLA KRWI zainicjowaną przez jej organizatora KULTURA OTWARTA Nina Nowak. Współdziałanie w ramach tej akcji realizuje idee przyświecające działalności społecznej i kulturalno-oświatowej prowadzonej przez Spółdzielnię.


Zachęcamy wiec Państwa serdecznie do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach akcji GRAMY DLA KRWI  w tym przede wszystkim skorzystania z możliwości oddania krwi w dniu 12 kwietnia 2024 r. w krwiobusie, który będzie do Państwa dyspozycji na terenie Zameczku przy Al. Jana Pawła II 18.  Przecież nigdy nie wiemy kiedy po ten dar życia będziemy musieli sięgnąć sami, kiedy będą go potrzebować nasi najbliżsi. Teraz więc zróbmy coś dla innych. Bo dobro powraca.  


Szczegóły akcji GRAMY DLA KRWI w tym pikniku w dniu 12 kwietnia oraz koncertu w dniu 18 kwietnia w ulotce organizatora.

GRAMY DLA KRWI
Artykuł przygotowany przez organizatora akcji: KULTURA OTWARTA Nina Nowak oraz  Marka Nowaka,  w oparciu o materiały otrzymane z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz pozyskane z zasobów internetowych.  

Myśl o akcji GRAMY DLA KRWI narodziła się w październiku 2023 roku. Ten kto jest dawcą krwi, co jakiś czas dostaje na telefon komórkowy sms z informacją: „Oddaj krew ….”, a po kolejnym okresie „Pilnie oddaj krew ….”. Czyli jest potrzebna krew – jak zatem zachęcić do jej oddawania? Doszło do spotkań z Partnerami projektu, zainteresowanie wyraził Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, rolę Partnera Wiodącego wzięła na siebie Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Akcja oddawania krwi została zorganizowana w formule pikniku w dniu 12.04.2024 roku, podczas któreg o będzie można oddać krew w krwiobusie podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Dla 40 PIERWSZYCH osób, które oddadzą krew 12.04.2024 roku w krwiobusie, planowane są dodatkowe atrakcyjne niespodzianki. W ramach atrakcji pikniku w godz. 9.00-15.00 będziecie mieli Państwo między innymi możliwość zwiedzania Zameczku w grupach zorganizowanych, odbędą się też konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej, nauczą się Państwo podstaw pierwszej pomocy, poznają sprzęt używany przez ratowników medycznych.
W dniu 18 kwietnia odbędzie się koncert muzyki Pink Floyd w wykonaniu zespołu Spare Bricks, na którym zostanie podsumowana akcja GRAMY DLA KRWI. Akcja informacyjna jest już realizowana w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez ekspozycję specjalnie przygotowanych afiszy.
    
Kultura Otwarta Nina Nowak to firma łącząca w swoich realizacjach działania na rzecz społeczeństwa, zdrowia, ekologii i kultury.

TROSZECZKĘ HISTORII
    Krwiodawstwo na ziemi wałbrzyskiej rozpoczęło się w zasadzie w 1951 roku. Wówczas to z inicjatywy Dyrektora Szpitala Miejskiego w Wałbrzychu dr Władysława Michale powstał przy szpitalu punkt poboru krwi, który dosyć szybko przeobraził się w Stację Krwiodawstwa. Rok później kierownikiem Stacji został dr Kazimierz Dzik, który w 1954 roku przeniósł Stację do nowej siedziby przy ul. B. Chrobrego 31, gdzie obecnie mieści się pod zmienioną nazwą siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – jednego z partnerów akcji GRAMY DLA KRWI.
    Rozwój i wyposażenie Stacji Krwiodawstwa w nowoczesne separatory, wirówki do preparatyki krwi, zamrażarki szokowe, użytkowanie nowoczesnego sprzętu, automatyzacja diagnostyki wirusologicznej, rozwój bazy transportowej i komputeryzacja wpłynęły na poprawę warunków pracy i oddawania krwi. Pod koniec XX wieku zlikwidowano jednak 10 najmniejszych Punktów Krwiodawstwa, których działalność z punktu widzenia procedur produkcyjnych i kontrolnych oraz przyczyn ekonomicznych nie była uzasadniona. Obecnie RCKiK w Wałbrzychu organizuje cykliczne wyjazdy ekip do pobierania krwi do  miejscowości bez stałych punktów poboru krwi.

W Jeleniej Górze od początku 2024 roku działa nowo otwarty  stacjonarny Punkt Krwiodawstwa na ulicy Krótkiej 1; 58-500 Jelenia Góra. Krew można oddawać od środy do piątku w godz. 8.00-12.30.

    
KTO MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?
Krwiodawcą może być każda osoba, która spełnia część poniższych (nie wszystkich wymienionych) warunków:
- ma 18-65 lat i przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem;
- ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg);
- nie chorowała na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
- nie miała wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; 
- nie ma ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.
Cały proces oddawania krwi zajmuje około godziny. Zaczyna się od rejestracji, wypełnienia formularza i wstępnego badania. Po przejściu badań, można oddawać krew, co zajmuje około 10 minut. Po oddaniu krwi jesteśmy proszeni do spędzenia paru chwil w wygodnym fotelu, aby odpocząć.
Kiedyś dla dawcy krwi była czekolada, kawa, szynka, a nawet mydło jak w stanie wojennym. Bywały też talony na obiady w wybranych restauracjach, w których na honorowego dawcę czekał porządny schabowy i lampka wina. Obecnie oddający krew otrzymują dwa dni wolnego i zestaw czekolad. 
Zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w pikniku (wstęp bezpłatny) oraz udział w biletowanym koncercie.


 

Galeria
Image
Image