Dzień Otwartych Drzwi w Filii UEW w Jeleniej Górze - "Dobry kierunek

Autor: redakcja UMJG

20.3.2024 - 8:33

Dzień Otwartych Drzwi w Filii UEW w Jeleniej Górze - "Dobry kierunek

W dniu 15 marca 2024 r. odbył się Dzień Otwartych Drzwi pod hasłem "Dobry kierunek". Wydarzenie to stanowiło znakomitą okazję dla uczniów szkół średnich z regionu oraz dla ich nauczycieli do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Filii oraz sprawdzenia możliwości dalszego rozwoju zawodowego w ramach tej uczelni. W spotkaniu wzięło udział 273 uczniów szkół średnich oraz kilkunastu nauczycieli.

Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych warsztatach i mini-wykładach, które zostały przygotowane przez pracowników oraz absolwentów uczelni. Ponadto mogli zapoznać się z czteroma kierunkami studiów oferowanymi w Filii (tj. (1) „Ekonomia biznesu i Finanse”, (2) „Zarządzanie w Nowoczesnej Gospodarce”, „(3) Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej” oraz (4) „Logistyka i Marketing”) oraz zyskać wgląd w praktyczne aspekty życia studenckiego. Dodatkowo, uczniowie mieli okazję skorzystać z testów kompetencji, które zostały przygotowane przez doradców zawodowych z uniwersyteckiego Biura Karier. To pomogło im lepiej zrozumieć swoje predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

Nauczyciele uczestniczyli natomiast w warsztatach poświęconych kompetencjom przyszłości, co pozwoli im bardziej wspierać swych uczniów w ich dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Ponadto, w ramach wydarzenia odbyła się moderowana dyskusja na temat zakresu współpracy między uczelniami wyższymi a szkołami średnimi w regionie, co w przyszłości zaowocuje ofertą szkoleń dedykowanych specjalnie potrzebom nauczyli.

Dodatkowo, uczniowie zostali podzieleni na owocowe grupy i mieli możliwość zwiedzania Kampusu pod opieką przedstawicieli Samorządu Studenckiego pracowników Filii. Stanowiło to doskonałe uzupełnienie programu, które pozwoliło uczestnikom lepiej poznać „ducha” uczelni.

Dzień Otwartych Drzwi w Filii UEW w Jeleniej Górze był dobrą okazją do promowania szkolnictwa wyższego, jego wymiernego wpływu na otoczenie społeczne oraz współpracy na rzecz lepszego rozwoju edukacyjnego regionu".


 

Galeria
Image
Image
Image
Image