Realizowane projekty

Wspieramy jeleniogórskich zawodowców

Beneficjent

Miasto Jelenia Góra

Partner

Syntea S.A.

Wartość projektu

7 398 300,99 zł

Wartość dofinansowania

9 270 109,00 zł

Początek projektu

1 stycznia 2014 r.

Koniec projektu

30 czerwca 2026 r.

Program

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Priorytet

Priorytet 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”

Działanie

Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”