baner

Autor: redakcja UMJG

15.4.2022 - 8:48

Zwolnieni z teorii w Żeromie

Projektujesz? Konstruujesz? 
Liczysz na zwolnienie z teorii? 
Tak, to tylko w Żeromie!

Olimpiada „Zwolnionych z Teorii” to pierwsza praktyczna olimpiada, polegająca na realizacji projektu społecznego, zmieniającego otoczenie na lepsze. Młodzież wykorzystuje wiedzę w praktyce - nawiązuje partnerstwa, uczy się pracy w zespole, tworzy harmonogram i budżet. 


Realizacja projektów: „Teen Problems” i „Roboty Edukacji”, pozwoliła młodzieży rozwijać kompetencje przydatne na rynku pracy, takie jak zarządzanie, kreatywność czy umiejętności negocjacyjne. Projekt „Teen Problems” dotyczy  współczesnych problemów dotykających coraz większej grupy nastolatków. Obecnie często możemy zaobserwować nasilenie zjawisk wykluczenia społecznego lub wycofywanie się poszczególnych jednostek z aktywnego funkcjonowania w dotychczasowych obszarach działalności. Brak umiejętności społecznych prowadzi do takich problemów jak alkoholizm, narkomania, nikotynizm, zaburzenia odżywiania, samobójstwa, depresja oraz problemy z samoakceptacją. Celem projektu jest udowodnienie, że doświadczenia z przeszłości, nie muszą wpływać na teraźniejszość i przyszłość młodego człowieka. Poprzez określone działania: zajęcia, warsztaty w szkołach i przedszkolach, beneficjenci projektu „Teen Problems”, mogli zdobywać wiedzę na temat każdego z wymienionych problemów. Aktywny udział uczniów w czasie takich spotkań pokazał też, jak ważna jest rozmowa, relacja oraz współpraca, która w wielu trudnych sytuacjach może zdecydowanie pomóc.
Prowadzące sprawiały by młodzież, nie musiała zmagać się z problemami sama! Stworzyły bezpieczną strefę, w której młodzi ludzie mogli liczyć na rozmowę, wysłuchanie, pomoc i wsparcie.
Wszystkie działania można obserwować na Instagramie: teenproblems2022 i Facebooku: Teen Problems.

W obecnym czasie, kiedy komputery stały się tak powszechne, a dostęp do technologii informacyjnej w różnej postaci może mieć prawie każdy, często możliwość ta wykorzystywana jest jedynie do rozrywki. Niestety dzisiejsza młodzież ogranicza się głównie do obsługi gier komputerowych, przeglądania mediów społecznościowych, czy oglądania wideo na Youtube. Młodzi ludzie nie zwracają uwagi na inne równie ciekawe aspekty urządzeń IT jak robotyka czy programowanie. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze stworzyli Projekt „Roboty Edukacji”, aby zmienić tę sytuację i przeciwdziałać bezproduktywnemu spędzaniu czasu młodzieży przed komputerem.  Zespół składający się z czterech uczniów drugiej klasy o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym: lider zespołu – Michał wraz z Grzegorzem, Kamilem i Franciszkiem opracowali technologię, dzięki której wejście w świat programowania i robotyki jest łatwiejsze. Twórcy projektu przygotowali urządzenia - roboty, które w prosty sposób można złożyć i zaprogramować. Udostępnili także materiały na swojej stronie internetowej https://roboty-edukacji.pl, aby każdy mógł wykonać własnoręcznie takie urządzenie. By móc zrealizować ten projekt, zespół ponadto musiał pozyskać partnerów, sponsorów, którzy wspierali ich inicjatywę. Na dodatek autorzy pomysłu przeprowadzili warsztaty w szkołach podstawowych i średnich na terenie Jeleniej Góry, by wzbudzić zainteresowanie robotyką oraz zachęcić młodzież do kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Dzięki takim osobom jak Michał, Grzegorz, Kamil i Franciszek można wejść łatwo w świat robotyki i programowania.


Hanna Michalska, Amelia Saran, Wiktoria Sokal, Agata Aleksandrowicz, Zuzanna Jonio, Michał Ramus, Kamil Łupicki, Franciszek Kot, Grzegorz Pławiński uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, zdobyli tytuły finalisty i  Międzynarodowe Certyfikaty zarządzania Project Management Institute ATP. PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata, która wyznacza globalne standardy w zarządzaniu. 


Koordynatorem projektów był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i informatyki Ewa Andrusyszyn.
Zapraszamy na stronę internetową projektu: https://zwolnienizteorii.pl/

Szczegóły dotyczące realizacji projektu „Teen Problems” znajdziemy pod poniższymi linkami:
Facebook
https://www.facebook.com/Teen-Problems-103382268857591/
Instagram
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1xojgl7q5wrtb&utm_content=mxw59md

https://fb.watch/bOPSNV4uYB/   film przygotowany przez telewizję Dami
https://www.youtube.com/watch?v=nIwH9Pfrb_w&t=21s&ab_channel=TeenProblems  
film przedstawiający projekt Teen problems - podsumowanie
Szczegóły dotyczące realizacji projektu Roboty edukacji znajdziemy pod poniższymi linkami:
www.roboty-edukacji.pl
oraz pod poniższymi linkami:
https://www.facebook.com/RobotyEdukacji 
https://www.youtube.com/watch?v=B_6FFpNfMT0&ab_channel=RobotyEdukacji    film przedstawiający projekt Roboty edukacji
https://www.youtube.com/watch?v=UYkHQFFGVj4&ab_channel=portalik24     film przygotowany przez Portalik 24


Zespół Teen Problems

Zespół Roboty Edukacji