Zielone miasto to tańsze miasto

Autor: redakcja UMJG

17.4.2024 - 13:20

Zielone miasto to tańsze miasto

Od około miesiąca przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze działa farma fotowoltaiczna. Jej właścicielem jest Energy One – spółka z kapitałem w 100% polskim. Inwestycja realizowana jest na 26 hektarach terenów dzierżawionych od Miasta Jelenia Góra.


Farma składa się z 24 tysięcy paneli fotowoltaicznych. Produkować będzie ok. 18 000 MWh zielonej energii rocznie, zapewniając czystą energię dla około 8 tys. gospodarstw domowych w Jeleniej Górze i znacząco ograniczając emisję dwutlenku węgla. Panele wykorzystane do budowy farmy posiadają dwudziestoletni okres użytkowania i 11-letnią gwarancję producenta. 


Jakie korzyści z tego mieć będzie Jelenia Góra? Dzięki większemu udziałowi OZE dystrybucja energii elektrycznej dla Miasta będzie odbywać się po niższych kosztach. Dzięki temu, ceny energii kupowanej przez Miasto nie powinny rosnąć, co w przyszłości generować będzie oszczędności w miejskim budżecie.


Dlaczego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty zobowiązane (są to m.in. przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym) mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia określonej liczby tzw. zielonych certyfikatów. Certyfikaty otrzymują wytwórcy energii elektrycznej z OZE. Zielone certyfikaty to rodzaj „nagrody” dla wytwórców energii z ekologicznych, odnawialnych źródeł. 


Można w uproszczeniu powiedzieć, że są odwrotnością certyfikatów emisyjnych – czyli dodatkowych opłat nakładanych na produkcję energii z paliw kopalnych – głównie ze spalania węgla, co prowadzi do emisji substancji szkodliwych. Certyfikaty emisyjne to wysokie koszty dla sprzedawców i w konsekwencji odbiorców końcowych.
System zielonych certyfikatów dla zwiększenia wykorzystania OZE ma duże znaczenie w kontekście ogólnoświatowego trendu odchodzenia od konwencjonalnej energetyki, bazującej na paliwach kopalnych i minimalizacji jej szkodliwych dla środowiska skutków. 


W tym kierunku podąża też Jelenia Góra – Miasto chce maksymalnie zmniejszyć udział emisji CO2 do atmosfery. W tym celu wymieniany jest właśnie tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miasto zakupiło 20 w pełni elektrycznych autobusów i właśnie rozstrzyga przetarg na kolejne 5. W palanach jest zakup kolejnych zeroemisyjnych pojazdów. To również inwestycje w zieloną energię. 


I tu, kolejnym krokiem na być budowa własnej farmy fotowoltaicznej. Zgodnie z zapowiedziami Jerzego Łużnika, prezydenta Jeleniej Góry, Miasto planuje swoją inwestycję w zieloną energię. Miejska farma fotowoltaiczna powstać miałaby w okolicach ul. Pakoszowskiej. „Chcemy budować na 40 ha, dzięki czemu uzyskalibyśmy dodatkowe 30 MWh. To by sprawiło, że Jelenia Góra w dużej części korzystałaby z energii odnawialnej” - informował prezydent  Łużniak.