Zaproszenie na konsultacje społeczne

Autor: redakcja UMJG

8.6.2022 - 8:16

Zaproszenie na konsultacje społeczne 9 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, w ramach projektu POPT („Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”), serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra. 

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się 9 czerwca 2022 r.:

  • godz. 12:00 Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach – sala prelekcyjna nr 0/19, ul. Cieplicka 11A, Jelenia Góra,

  • godz. 16:00 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” – sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, Jelenia Góra.

Spotkania konsultacyjne dedykowane są dla wszystkich mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Spotkania poprowadzi ekspert ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”, który przedstawi aktualne założenia dotyczące procesu rewitalizacji oraz opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, zaprezentuje wyznaczony, na podstawie przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, a także wyjaśni jakiego rodzaju projekty i w jak sposób będzie można zgłaszać do programu rewitalizacji.

Zebrane podczas spotkań konsultacyjnych uwagi, opinie oraz wnioski będą stanowiły podstawę do planowania rewitalizacji 

w Jeleniej Górze.


Agenda spotkań konsultacyjnych:

Część I:

  • Cel spotkania.

  • Rewitalizacja – istota i znaczenie dla rozwoju lokalnego.

  • Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego.

  • Wyznaczone jednostki urbanistyczne w Jeleniej Górze.

  • Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego.

  • Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Część II:

  • Dyskusja. Pytania i odpowiedzi na temat procesu rewitalizacji.

  • Dalsze prace nad programem rewitalizacji.

 

Zachęcam do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

Galeria
Image