Zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap X”

Autor: redakcja UMJG

20.10.2023 - 12:56

Zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap X”

Informujemy, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jelenia Góra – Etap X (edycja 1 i 2)” polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z  17 nieruchomości położonych na terenie miasta Jelenia Góra.

Prace związane z usuwaniem azbestu wykonane zostały przez wyspecjalizowaną firmę
i obejmowały demontaż elewacji budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, pokrycia dachowego budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, altan działkowych, a także odbiór zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych. Łącznie w tym roku usunięte zostało 23,055 Mg azbestu. Zadanie zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu Miasta Jelenia Góra, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz środków własnych przedsiębiorców. Koszt całkowity zadania wyniósł 43 086,06 zł, w tym kwota 11 296,95 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem realizowanego przez Miasto Jelenia Góra „Program usuwania azbestu dla miasta Jelenia Góra” jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta do końca 2032 roku. Program funkcjonuje od 2007 roku, a od 2011 roku Miasto Jelenia Góra korzysta z dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu dla przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy współudziale środków NFOŚiGW. W tym czasie usunięto z terenu miasta Jelenia Góra 591,867 ton wyrobów zawierających azbest.