Dyrektor SP nr 2 Beata Kozyra wita się z uczniem "łokciem".

Autor: redakcja UMJG

26.6.2020 - 18:30

Zakończenie roku inne, niż zwykle

Było radośnie, ale nie tak, jak wszyscy to sobie wyobrażali. Obostrzenia związane z koronawirusem miały istotny wpływ na tegoroczne zakończenie roku szkolnego w szkołach podstawowych. Mimo tego, uczniowie nie kryli zadowolenia i… wzruszenia.

Większość jeleniogórskich szkół zorganizowała zakończenie roku w tradycyjnej formie jedynie dla ósmoklasistów. Uczniowie młodszych klas, ze względu na obostrzenia, nie spotykali się. Otrzymają świadectwa we wrześniu. Mogą je odebrać wcześniej z sekretariatu szkolnego, ale muszą się umówić.

W SP nr 2 w Jeleniej Górze uczniowie klas I-VII zakończyli rok dzisiaj (piątek, 26 czerwca) w formie zdalnego spotkania z wychowawcą klasy, dyrektorem szkoły oraz królem Bolesławem Chrobrym (maskotką szkolną). Spotkania zaplanowano wg ustalonego harmonogramu godzinowego. Dyrektor szkoły Beata Kozyra złożyła podziękowania dla uczniów, nauczycieli i rodziców za wytrwałość, cierpliwość, zrozumienie i wzajemną współpracę w okresie nauczania zdalnego. Po ogólnym spotkaniu wychowawcy zaprosili swoich podopiecznych na ostatnią lekcję wychowawczą. Wyróżnili tych, którzy w klasach I-III zdobyli odznakę Wzorowego Ucznia, a w klasach IV-VII świadectwo z wyróżnieniem. Lekcje zakończono wakacyjnymi życzeniami.

Uczniowie najstarszych klas spotkali się na szkolnym boisku, z zachowaniem wszystkich wymogów ochrony osobistej. Było inaczej, niż zwykle, bo program artystyczny ograniczono do minimum, dbano też o zachowanie dystansu społecznego. Ale młodzież cieszyła się, że po miesiącach izolacji w ogóle mogła się spotkać.

Ósmoklasistom towarzyszyli wychowawcy, nauczyciele przedmiotów oraz pojedynczy przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Ostatni raz zaśpiewana pieśń szkoły, uroczyste wręczenie świadectw, nagród specjalnych, pożegnalne słowa pani dyrektor oraz podziękowania uczniów dla nauczycieli sprawiły, że wielu uroniło łzy. Dopełniono też szkolnej tradycji: przy słowach piosenki M. Grechuty pt. „Dni których nie znamy” absolwenci „Dwójki” zawiesili na szkolnej bramie pamiątkowe kłódki.

Poniżej zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w SP nr 2, SP nr 13 i SP nr 5 w Jeleniej Górze.

 

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image