baner

Autor: redakcja UMJG

1.12.2022 - 14:09

Wniosek o dodatek elektryczny

Wniosek o dodatek elektryczny dostępny jest w Urzędzie Miasta Jelenia Góra w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Ptasiej 2/3 oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Co jest konieczne do wypełnienia wniosku o dodatek elektryczny:
1) Wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek (Prezydent Miasta Jeleniej Góry);
2) Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz nr rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku elektrycznego;
3) Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania;
4) W formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny);
5) Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku;
6) Podpisujemy oświadczenie, że podane w formularzu dane są prawdziwe.


Terminy:
1) Wnioski o dodatek elektryczny będzie można składać od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku;
2) Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania;
3) Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r. w wysokości 1000 lub 1500 zł.

Więcej informacji można uzyskać:
• na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/dla-gospodarstw-domowych
• w Urzędzie Miasta Jelenia Góra - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą przy ul. Ptasiej 2/3.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.