Kot na podwórku.

Autor: redakcja UMJG

16.3.2021 - 14:20

Sterylizacja lub kastracja wolno żyjących kotów

Miasto Jelenia Góra ogłasza akcję sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów z terenu Jeleniej Góry. Koordynatorem akcji jest Wydział Gospodarki Komunalnej.

Sterylizacja odbywać się będzie nieodpłatnie w Przychodni Weterynaryjnej ANIMALS Lek. Wet. Kinga Matczyk – Konarzewska, ul. Noskowskiego 9, 58-506 Jelenia Góra, na podstawie wydawanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej „Karty sterylizacji/kastracji kota”.

Wydawanie kart rozpocznie się od dnia 18.03.2021 r. od godz. 9.30 w Wydziale Gospodarki Komunalnej, ul. Stefana Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra.

Szczegółowe informacje do uzyskania pod numerem telefonu 75 75 46 264.