Fragment plakatu zapowiadającego spotkanie online.

Autor: redakcja UMJG

26.6.2020 - 9:18

Spotkanie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach Centrum Dialogu Obywatelskiego zapraszają na spotkanie informacyjne online dotyczące „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na rok 2021”.

W związku z trwającymi konsultacjami Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność́ pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2021 rok zapraszamy na spotkanie informacyjne podczas którego przedstawimy zapisy dokumentu oraz zasady zgłaszania uwag.

Spotkanie rozpocznie się 1 lipca o godzinie 10:00 i odbędzie się w formie online.

Transmisję będzie można obejrzeć na profilu FB Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: www.facebook.com/dfop.org

 

W spotkaniu wezmą udział:

Agnieszka Kowol – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Iwona Łyp – Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Maria Lewandowska-Mika – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 

Współpraca Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi jest elementem realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Program dotyczy różnorodnych form współpracy. Dokument zawiera katalog priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa z organizacjami oraz reguluje zasady współpracy.

 

Galeria
Image