baner

Autor: redakcja UMJG

31.5.2022 - 9:15

Rzemiosła tradycyjne, nowe i styLove.

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego to szkoła o bogatej tradycji, której siedziba znajduje się w Cieplicach, w pięknym zakątku, wśród zieleni. Uczniowie kształcą się tu w Liceum Sztuk Plastycznych w specjalnościach snycerstwo i szkło artystyczne oraz w technikum, które oferuje takie kierunki, jak: technologia drewna, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik przemysłu mody, a od roku szkolnego 2022/23 technik stylista.

Każdy z kierunków posiada w pełni wyposażone pracownie umożliwiające praktyczną naukę zawodu. Po ukończeniu szkoły młodzież zdobywa szereg ciekawych specjalności, co pomaga w obraniu właściwej ścieżki rozwoju zawodowego. Uczniowie kończący szkołę mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego, co stwarza perspektywy wyboru dowolnego kierunku studiów. Jako placówka artystyczna, „Rzemiosła” regularnie uczestniczą w działaniach wspierających rozwój swoich uczniów, między innymi poprzez organizowanie plenerów artystycznych czy fotograficznych, a także stwarzanie możliwości udziału w licznych konkursach. Wiele nagrodzonych prac to np. loga i plakaty tworzone dla dużych firm. Organizowane są też „Pasjonujące spotkania”, gdzie młodzież ma okazję poznać osoby, które osiągnęły sukces w zawodzie zgodnym z kierunkami szkoły. Szkoła osiąga wiele sukcesów, jak np. udział w ogólnopolskim programie „Złote Szkoły NBP”, którego celem jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz tworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Kolejną inicjatywą jest ponowny udział w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczniowie mają też okazję wykazać się wiedzą podczas licznych konkursów szkolnych. Wiele działań Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych widać na co dzień w Jeleniej Górze: „Murale” na betonowych ogrodzeniach otaczających szkołę, „Szlak jelonków” biegnący przez wiele charakterystycznych punktów miasta, świątecznie dekorowane platany przy Bramie Wojanowskiej czy też plakaty w kampanii prospołecznej w MZK, to tylko niektóre przykłady. Szkoła prowadzi wiele działań promocyjnych mających na celu przybliżenie kierunków kształcenia młodzieży szkół podstawowych. W związku z tym w każdym miesiącu organizowane są „Piątki z pasją”, czyli twórcze warsztaty dla uczniów i ich rodziców. Ponadto placówka angażuje się w liczne działania charytatywne. Tu wymienić można choćby stałą współpracę z organizacjami na rzecz zwierząt; Fundacje: „Pomagamy, bo kochamy”, „Mondo Cane” czy też Schronisko dla małych zwierząt, dla którego uczniowie kierunku technologia drewna zbudowali budy dla psów. Regularnie prowadzone są zbiórki na rzecz potrzebujących  oraz akcje np. „Akcja mikołajkowa dla dzieci niepełnosprawnych”. Społeczność Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych dba o to, by uczniowie mieli możliwość rozwoju w przyjaznej atmosferze służąc wsparciem i pomocą. „Rzemiosła” są szkołą z tradycjami, jednak wychodzą naprzeciw współczesnym wymaganiom rynku pracy. Dają szansę samorealizacji i odnalezienia się młodych ludzi w atrakcyjnych zawodach, szansę poznania ciekawych ludzi i miejsc, wzięcia udziału w nietuzinkowych przedsięwzięciach i projektach. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły: https://zsart.edu.pl/  ZAPRASZAMY

Galeria
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image